image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 22. část

 

 

Stalo se před 275 lety:
Obnovena hostivická škola

(Hostivický měsíčník 10/2009)

 

Nejstarší zprávy o hostivické škole pocházejí z doby před třicetiletou válkou. I po této válce rolníci odváděli nějaké platy učiteli, ale určitě v té době neexistovala školní budova – po třicetileté válce je zmiňována jako zničená.

První bezpečně známou školní budovu v Hostivici postavila v roce 1734 tehdejší majitelka panství Anna Marie velkovévodkyně Toskánská. Anně Marii vděčí Hostivice za řadu staveb – kromě školy přestavěla kostel a zámek a postavila faru a mariánský sloup.

Tato nejstarší škola se nacházela v domě čp. 7 na náměstí. V jedné místnosti se vyučovalo, ve druhé bydlel učitel. Podle starých záznamů se do oné místnosti musel vejít i farář, dokud nebyla dostavěna fara. V roce 1791 postavila vrchnost novou školu čp. 59, rovněž na náměstí (bývalá pošta), a dům čp. 7 prodala...

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 22. část

 

image003