image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 28. část

 

 

Stalo se před 70 lety:
Povodně u Jelínků a na lukách

(Hostivický měsíčník 5/2010)

 

Kronikář Alois Saifrt zaznamenal do Pamětní knihy obce Hostivice v zápise za rok 1940 tuto událost:

 

 

V týdnu mezi 10. a 17. dubnem nastaly prudké oblevy. Sněhy rychle tály. Zdejší potok naplnil úplně regulované koryto a vystoupil úplně z břehů zejména u Jelínků a na lukách, kde voda prorvala břehy a zatopila louky. Oba rybníky zdejší (tzv. Selčák a Pančák na Husově náměstí – pozn. JK) splynuly v jeden. Hasičský sbor měl ze čtvrtku na pátek celou noc pohotovost.

 

Jenečský potok, kterého se zápis týká, se rozvodňoval mnohem častěji než Litovický potok, kde proti velkým vodám pomáhá retenční účinek rybniční soustavy. Z poslední doby byly na Jenečském potoce zaznamenány povodně ještě v letech 1947 a 1963.

 

image003

 

image005

Jak vypadala popisovaná povodeň v roce 1940 v Potoční ulici, přibližují snímky, které zapůjčili manželé Hájkovi. Tyto vzácné fotografie jsou zároveň jedinými známými vyobrazeními bývalé pastoušky čp. 27 a potvrzují kronikářova slova, že v tomto roce se pastoušce zřítila střecha a nájemníci proto byli vystěhováni. Protože letošní rok je pro bývalou pastoušku i kulatým výročím stavby, připomeneme ji více v listopadovém čísle HM.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 28. část

 

image003