image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 29. část

 

 

Stalo se před 90 a 60 lety:
Dvě kulatá výročí založení škol

(Hostivický měsíčník 6/2010)

 

V letošním roce si připomínáme dvě kulatá výročí týkající se hostivického školství.

Před 90 lety, v roce 1920 byla v Hostivici zřízena měšťanská škola, tedy škola odpovídající nynějšímu druhému stupni základní školy. Na financování chodu školy se dohodla hostivická obec s okolními obcemi a jejím zřizovatelem se stala újezdní školní rada, do které jednotlivé obce delegovaly své zástupce. Takovéto uspořádání se podle jedné poznámky v podkladech podařilo v celé Československé republice dohodnout kromě Hostivice jen na jednom dalším místě. Škola využívala prostory obecné školy, ve kterých byla v nájmu. Zpravidla to fungovalo, v letech 1925 až 1934 měly dokonce obě školy společného ředitele, ale nalezl jsem i doklady, jak si místní školní rada jako zřizovatel obecné školy stěžuje okresnímu úřadu, že jí újezdní školní rada dluží nájemné a proto nemá peníze na nákup uhlí na topení. Důvodem byla tíživá finanční situace obcí koncem 30. let, takže obce zadržovaly platbu škole, co nejdéle to šlo. Zásah okresního úřadu zjednal určitou nápravu.

Prvním ředitelem měšťanské školy se stal František Klapka z Unhoště, který po pěti letech odešel do důchodu. Po devíti letech společné správy byl ředitelem jmenován Josef Mansfeld, který pečlivě vedl školní kroniku. Z předchozího období bohužel máme jen málo informací o dění ve škole a zatím neznáme ani jména všech učitelů. Za druhé světové války zastával funkci ředitele František Pěkný, protože Mansfeld jako bývalý legionář byl pro Němce nepřijatelný. Po válce se Mansfeld opět ujal své funkce a řediteloval do roku 1950.

 

image005

Učitelský sbor měšťanské školy ve školním roce 1938/1939. Ředitel Josef Mansfeld stojí zcela vpravo

 

Před 60 lety, v roce 1950, vznikla v Hostivici zvláštní škola. Nejprve působila v sále bývalého hostince U koruny (Čsl. armády čp. 1), poté sídlila dlouhá léta v provizorním domě na ploše Husova náměstí a v roce 1992 získala vlastní prostory v přestavěném bývalém pionýrském domě v ulici Pionýrů. Pokračovatelkou zvláštní školy je v současnosti Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 29. část

 

image003