image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 3. část

 

 

Stalo se před 30 lety:
Povýšení Hostivice na město

(Hostivický měsíčník 12/2007)

 

Hostivické zastupitelstvo se usneslo již 12. března 1921 na podnět pana Jaroslava Pelce požádat o přiznání statutu městyse, tato snaha však vyzněla naprázdno. Řada posudků povýšení doporučila, zásluhu na odmítnutí mělo zejména nepříznivé úředně-lékařské dobrozdání kladenského zdravotního rady s nečitelným podpisem z prosince 1922, které konstatovalo: „V Hostivici nikdy nevěnovalo se zdravotnictví mnoho péče…“ Zdravotní rada vytkl zejména nedostatečnou kapacitu školy, nevyhovující úpravu návsi a stav potoka, který nebyl regulován a navíc se u něj odkládal hnůj, a končí konstatováním: „Pokud závady nejsou odstraněny, nedoporučuji žádost obce za povýšení na městys.“ Tehdejší korespondenci uzavírá výnos ministerstva vnitra č. 6014/23 z 12. prosince 1923 se sdělením, že „dle provedeného šetření není dosud ohledně obce Hostivic splněno vše, co se na obcích s charakterem městyse obvykle požaduje a lze tudíž za nynějšího stavu počítati stěží s možností jejího povýšení na městys. Populační a finanční poměry obce jsou však celkem příznivé, takže není vyloučeno, že při cílevědomém postupu obecního zastupitelstva a spoluprací všeho obyvatelstva bude za několik let možno přání obce vyhověti.“

Hostivice svoji žádost již později neopakovala (nebo o tom aspoň nemám k dispozici žádný doklad), takže na samém sklonku 1. republiky nás v povýšení „předběhla“ Hořelice, nynější součást Rudné.

V roce 1977 proběhly velké oslavy 700. výročí trvání obce, které byly inspirovány datováním první písemné zmínky o Hostivici k roku 1277 (Litovice a Břve jsou starší). Při této příležitosti byla vydána nákladem 2 500 výtisků publikace Hostivice – 700 let života a práce, která je sice některými svými částmi dosti poplatná době vzniku, stále však zůstává nepřekonaným dílem shrnujícím hostivickou historii. V počtu 1 000 kusů byl vyroben upomínkový talíř s erbem hostivických vladyků (tři bílé podkovy v červeném štítě) a textem „700 let Hostivice 1277–1977“, který dodnes zdobí mnohé domácnosti. Ke 3. září bylo rovněž připraveno pamětní razítko, ke kterému byly vydány i upomínkové korespondenční lístky, barevné pohlednice se dostaly do prodeje až v listopadu.

Vlastní oslavy výročí byly soustředěny na září 1977. Od 2. do 11. září probíhala výstava ve velkém sále Dělnického domu, ve které byl na 67 panelech a 110 m2 zachycen vývoj Hostivice od pravěku až po současnost. Výstavu navštívilo více než 2 000 lidí. Akci završil slavnostní večer 16. září a slavnostní průvod 17. září od Litovic na Husovo náměstí, kde se konala estráda.

Velikost obce a zřejmě i úspěšný průběh oslav způsobily, že se 22. prosince 1977 rozhodlo plénum Středočeského krajského národního výboru přiznat Hostivici od 1. ledna 1978 statut města povýšením místního národního výboru na městský národní výbor. Hostivické veřejnosti bylo toto rozhodnutí oznámeno na slavnostním zasedání MNV v úterý 27. prosince 1977.

Na Nový rok, 1. ledna 2008 tedy bude městu Hostivice právě 30 let…

Článek vznikl s využitím Kroniky budování Hostivice 1976–1985 uložené u Městského úřadu Hostivice a písemností uložených ve Státním okresním archivu Kladno ve fondu Okresní úřad Kladno, karton 107, sign. 3-H/88.

Jiří Kučera

image004

Pozvánka na program k 700. výročí obce Hostivice

image006

Pamětní list vydaný k výročí

image008

image010

Snímky z výstavy Hostivice – 700 let života a práce v Dělnickém domě v roce 1977 (foto Z. Kadlec)

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 3. část

 

image003