image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 30. část

 

 

Stalo se před 30 lety:
Přečíslování domů v Hostivici

(Hostivický měsíčník 7–8/2010)

 

Hostivice vznikla spojením čtyř historických vsí (Hostivice, Litovic, Jenečka a Břvů), ke kterým byla od roku 1950 počítána jako 5. část obce Palouky. Postupem doby se zástavba propojila a hranice mezi jednotlivými částmi města smazaly. Příslušnost některých domů k části města tak byla pro běžné občany nepřehledná. V Litovické ulici stály dokonce dva domy čp. 169 – jeden hostivický, druhý litovický. Snad ani nepřekvapí, že ten hostivický proti ulici Sportovců byl blíže k centru Litovic než litovický (nynější čp. 789), který najdeme proti školce, nedaleko od hostivického centra.

V roce 1980, před 30 lety, proto došlo k nejrozsáhlejšímu přečíslování domů v Hostivici a zavedení jednotné číselné řady pro celé město. Kronikář Miloš Šrámek o tom napsal v kronice:

 

 

1. července přestaly rozhodnutím SKNV úředně existovat Litovice, Jeneček a Palouky. Nebyly prý uvedeny v lexikonu obcí. Břve zůstaly. […] Podle rozhodnutí rady MěNV bylo zrušeno i číslování čtvrtí, takže se od toho dne uvádí v adresách jen Hostivice bez čísla čtvrti. Podle toho bylo 11. srpna upraveno i číslování domů (tzv. popisná čísla), které je nyní jednotné pro celé město. Majitelé domů obdrželi zatím čísla papírová, která budou později vyměněna za čísla smaltovaná. Současně došlo také k úpravě názvu některých ulic.

 

Úprava proběhla tak, že k číslům domů v jednotlivých částech se přičetlo číslo odpovídající počtu domů v předcházejících částech:

část města

původní číslo

nové číslo

Hostivice I

1

1

Hostivice V – Palouky

501

607

Hostivice II – Litovice

1

621

Hostivice III – Jeneček

1

944

Hostivice IV – Břve

1

1067

Tímto krokem se přestalo město dělit na části a nová čísla popisná už se přidělují bez ohledu na umístění v některé části města. Zmatek však přetrvává v tom, že Hostivice má úředně jednu číselnou řadu, ale dvě části města – Hostivice a Břve. Některé břevské domy jsou v katastru nemovitostí evidovány v části města Břve, jiné však v části města Hostivice. U hostivického nádraží jsem dokonce nalezl dům, který má zapsáno v katastru nemovitostí chybné číslo popisné v části města Břve, zatímco břevský dům tohoto čísla je zapsán v části města Hostivice. Vyřešení tohoto problému na nás ještě čeká.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 30. část

 

image003