Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 38. část

 

 

Stalo se před 10 až 142 lety:
Výsledky sčítání lidu, domů a bytů

(Hostivický měsíčník 4/2011)

 

V době, kdy vyjde Hostivický měsíčník, bychom za sebou měli mít hlavní část dalšího sčítání lidu, domů a bytů. Výsledky dosud neznáme, ale nic nám nebrání podívat se na výsledky předchozích sčítání lidu.

První soupis obyvatel ve vsích tvořících nynější Hostivici pochází z roku 1662 a jmenuje se celými názvem Řízení dětí otců živých a sirotků na panství J. V. H. M. Kladenském a Červeno Újezdeckém obnovená v létu Páně 1662. Jména obyvatel každé vsi se vešla na jednu až pět stránek rukopisu. Přepis tohoto seznamu je zařazen jako 5. svazek řady E Pramenů k hostivické historii na webu Hostivické historie.

Později, v 18. a 19. století, si vrchnost dělala s několikaletými odstupy další soupisy obyvatel, které jsou dnes uloženy v knihách ve Státním oblastním archivu v Praze, ale zatím je nemám prostudovány.

Pravidelné věrohodné údaje o počtu obyvatel a domů poskytuje až moderní sčítání lidu, zavedené v Rakousku od roku 1869 a opakované zpravidla v desetiletých intervalech. Metodika sčítání se hlavně u domů v průběhu doby měnila, proto je třeba při interpretaci dat zachovávat jistou opatrnost. V rakouských a prvorepublikových sčítáních se uvádějí dohromady počty obydlených i neobydlených domů, v roce 1950 údaj obsahuje obydlené i neobydlené domy opatřené číslem popisným. V letech 1961 až 1990 zahrnuje počet domů pouze domy trvale obydlené.

Údaje o počtu obyvatel a domů jsou v navazujících tabulkách členěny na jednotlivé části města tak, jak to podklady umožňují. Hostivice a Litovice byly do roku 1950 samostatnými obcemi. Kromě retrospektivního lexikonu obcí jsem využil i statistické přehledy obcí vydávané zpravidla několik let po sčítáních, které jsem studoval ve Státním okresním archivu Kladno, v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru a v Národním archivu.

 

Počet domů v Hostivici podle sčítání lidu

 

Rok

Hostivice celkem

Hostivice s Jenečkem

Hostivice

Jeneček hostivický

Litovice celkem

Litovice

Břve

Jeneček litovický

1869

192

 

 

 

 

 

31

 

1880

224

116

108 *

49

32

27 *

1890

234

131

121

10

103

50

34

19

1900

254

145

133

12

109

52

38

19

1910

298

178

166

12

120

56

38

26

1921

333

198

185

13

135

62

44

29

1930

660

338

322

16

322

213

52

57

1950

861

446

415 *

251

54

110 *

1961

881

1970

905

53

1980

988

50

1990

976

37

2001

1 307

66

* Zahrnuty jsou i údaje za hostivickou část Jenečka

 

Počet obyvatel v Hostivici podle sčítání lidu

 

Rok

Hostivice celkem

Hostivice s Jenečkem

Hostivice

Jeneček hostivický

Litovice celkem

Litovice

Břve

Jeneček litovický

1850

1 382

601

781 *

1869

1 661

 

 

 

 

 

239

 

1880

2 009

999

1 010 *

495

239

276 *

1890

2 267

1 304

1 125

179

963

503

299

161

1900

2 291

1 356

1 221

135

935

480

285

170

1910

2 564

1 587

1 439

148

977

528

260

189

1921

2 802

1 789

1 631

158

1 013

541

287

185

1930

4 248

2 263

2 128

135

1 985

1 390

261

334

1950

4 113

2 324

1 789

1 147

182

460 *

1961

4 327

1970

4 157

198

1980

4 310

168

1990

4 021

123

2001

4 586

128

* Zahrnuty jsou i údaje za hostivickou část Jenečka

 

Údaje z první tabulky potvrzují pomalý růst obcí do roku 1920 a mimořádný stavební rozvoj za první republiky, který dokládá rozdíl v počtu domů mezi roky 1921 a 1950. V následujících desetiletích se rozvoj poněkud zpomalil a nová stavební vlna po roce 1990 a zvláště po roce 2000 je zatím zachycena jen částečně.

Vývoj počtu obyvatel doložený údaji ze sčítání lidu nekopíruje zcela nárůst počtu domů. Nápadný je propad počtu obyvatel mezi roky 1961 a 1970, který byl způsoben stagnující výstavbou a postupně se zvyšujícím standardem bydlení s vyššími nároky na obytnou plochu. Zatímco například kolem roku 1930 vlastníci rodinných domů běžně některé místnosti pronajímali, kolem roku 1970 již celý dům často využívala jen rodina majitele. Sčítání v roce 2001 ještě nezachytilo nárůst počtu obyvatel v souvislosti s intenzivní výstavbou. Tuto proměnu by měly ukázat výsledky letošního sčítání, i když počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu známe z evidence obyvatel.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 38. část

 

Popis: Popis: image003