Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 40. část

 

 

Stalo se před 65 lety:
Volby do ústavodárného Národního shromáždění
a obnova Místního národního výboru Hostivice

(Hostivický měsíčník 6/2011)

 

Dne 26. května 1946 se konaly první volby do osvobození Československa a konci druhé světové války a na jejich základě potom byly obnoveny místní národní výbory. Situaci v Hostivici lze velmi dobře sledovat v dochované dokumentaci, doklady o těchto volbách v Litovicích zatím nebyly v archivu studovány.

Místní národní výbory již od roku 1945 sestavovaly voličské seznamy. Volební komise rozhodovaly o volebním právu těch, kdo měli k 5. květnu 1945 německé státní občanství. Problémy s volebním právem měli rovněž ti, na koho bylo podáno trestní oznámení pro provinění proti národní cti. V seznamu takto obviněných sestaveném Bezpečnostní komisí ONV Kladno nacházíme řadu významných místních osobností, často obchodníků. Nemohu se zbavit dojmu, že za těmito oznámeními stála především osobní zášť… Stejně jako dříve i později byly vydávány voličské průkazy pro ty, kdo nemohli volit v místě bydliště. Dochoval se seznam vydaných průkazů i seznam a soubor dokumentů dokládajících, kde byly voličské průkazy použity.

Politická scéna již byla omezena tím, že směly fungovat pouze čtyři politické strany – Komunistická strana Československa (KSČ, kandidátní listina č. 1), Československá strana lidová (SL, č. 2), Československá sociální demokracie (SD, č. 3) a Československá strana národně socialistická (NS, č. 4). Voliči mohli použít i prázdný hlasovací lístek, pokud nechtěli volit žádnou stranu.

    

V Hostivici bylo zapsáno do voličských seznamů 1 636 voličů a odevzdáno bylo 1 547 hlasovacích lístků. Volilo se v sále u Neradů (bývalý hostinec Chmelový keř, místo obvyklé místností na MNV, kde probíhala rekonstrukce) a v Sokolovně. Komunisté získali 779 hlasů, lidovci 175 hlasů, sociální demokraté 234 hlasů a národní socialisté 358 hlasů. Na základě tohoto výsledku parlamentních voleb byly obnoveny místní národní výbory tak, že každá strana získala počet mandátů odpovídající výsledkům voleb v dané obci. Každá strana jmenovala dva členy a dva náhradníky místní volební komise, která však měla za úkol pouze přijmout a potvrdit kandidátky podané jednotlivými stranami. Kandidáty navrhovaly jednotlivé strany a občané o nich nemohli hlasovat. MNV vlastně nebyly v letech 1945 až 1954 volené, ale jmenované.

Členy třicetičlenného obnoveného MNV Hostivice se tak stali (se současnými názvy ulic):

za Komunistickou stranu Československa

 • František Novák, stavební polír, Pražská ul.
 • Josef Nohejl, dělník, Pražská ul.
 • Josef Horák, obchodník uhlím, Sokolská ul.
 • Josef Suchý, tovární dělník, Drdova ul.
 • Antonín Melichar, skladník, Pražská ul.
 • Stanislav Bělohlávek, galvanizér, Vinohradská ul.
 • František Polanko, kancelářský oficiál, Havlíčkova ul.
 • Jan Smutný, mistr zámečnický, Husovo nám.
 • Jan Nováček, strážník v. v., Žižkova ul.
 • Ladislav Nedbal, zedník, Školská ul.
 • František Kříž, obuvník, Komenského ul.
 • Žofie Šimáčková, dělnice, Potoční ul.
 • Václav Slavíček, úředník, Sokolská ul.
 • Josef Votava, úředník, Študentova ul.
 • František Duda, štábní rotmistr, Jiráskova ul.

za Československou stranu lidovou

 • Josef Anděl, výpravčí vlaků, ul. Za Mlýnem
 • Josef Jelínek, rolník, ul. K Nádraží
 • Václav Horešovský, majitel autodopravy, Drdova ul.

Za Československou sociální demokracii

 • Vojtěch Jakl, železniční zaměstnanec, Havlíčkova ul.
 • Štěpán Arnold, zámečník, Tyršova ul.
 • Magdalena Neumanová, dělnice, Okružní ul.
 • Antonín Kolařík, dílovedoucí, Komenského ul.
 • Josef Mlejnek, zámečník, Tyršova ul.

Za Československou stranu národně socialistickou

 • Adolf Bauer, železniční úředník, 28. října
 • Václav Kočí, zaměstnanec ČSD, ul. Partyzánů
 • Vlastimil Kubišta, úředník, Potoční ul.
 • Marie Cihlářová, v domácnosti, Pražská ul.
 • Ferdinand Hyml, soustružník, Komenského ul.
 • Václav Fišer, železniční zaměstnanec v. v., Janderova ul.
 • Josef Příhoda, železniční zaměstnanec v. v., Janderova ul.

 

Ustavující zasedání obnoveného MNV Hostivice se konalo ve čtvrtek 4. července 1946 od 20 hodin v hostinci u Neradů. Za předsedu MNV byl zvolen František Novák (KSČ), za 1. náměstka Vojtěch Jakl (SD), za druhého náměstka Adolf Bauer (NS) a za členy rady: Josef Nohejl (KSČ), Josef Horák (KSČ), Josef Suchý (KSČ), Antonín Melichar (KSČ), Josef Anděl (SL), Štěpán Arnold (SD) a Josef Příhoda (NS).

Ustaveny byly i jednotlivé komise. Domnívám se, že složení komisí ilustruje tehdejší dobu, proto ho uvádím i v tomto příspěvku. Komisi finanční předsedal Josef Anděl (SL), členy byli František Polánko (KSČ), Václav Slavíček (KSČ), Jiří Staněk (SD) a Josef Tibitancl (NS). Předsedou komise vyšetřující a bezpečnostní se stal Josef Suchý (KSČ), členy pak Václav Soukup (KSČ), Václav Horešovský (SL), Karel Fábera (SD) a Václav Kočí (NS). Komisi zemědělskou tvořili předseda Josef Horák (KSČ) a členové František Kubr (SL), Václav Kapalín (SD), František Novák (KSČ) a František Šafařík (NS). Komisi zásobovací vedl Václav Procházka (SL) a členy byli Anna Vlčková (KSČ), Josef Čermák (KSČ), Anna Čepelová (SD) a Ferdinand Hyml (NS). V elektrárenské komisi zasedali předseda Vojtěch Jakl (SD) a členové Josef Duda (KSČ), Robert Jirák (KSČ), Josef Anděl (SL) a Václav Fišer (NS). Vojtěch Jakl (SD) předsedal i hřbitovní komisi, jejímiž členy byli Ladislav Nedbal (KSČ), František Novák (KSČ), Antonín Hakl (SL) a Vilemína Lukavská (NS). Zdravotní komisi tvořili předseda Josef Příhoda (NS) a členové MVDr. Václav Doleček (KSČ), Marie Kandlerová (KSČ), Josef Sulan (SL) a Adolf Tesárek (SD). Předsedou bytové komise se stal Adolf Bauer (NS) a členy Karel Cvrček (KSČ), Václav Soukup (KSČ), Rudolf Hromádko (SL) a František Zikmund (SD). Poslední, sociální komise zasedala ve složení předseda Josef Nohejl (KSČ) a členové Stanislav Bělohlávek (KSČ), Magdalena Najmanová (SD), Ondřej Zima (SL) a Bohuslav Sýkora (NS).

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 40. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003