Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 41. část

 

 

Stalo se před 140 lety:
Školní výlet

(Hostivický měsíčník 7–8/2011)

 

Dne 15. července 1871 se konal školní výlet žáků hostivické školy. Takto ho popisuje farní pamětní kniha:

 

 

I letošního roku měla školní mládež výlet, a sice do blízkého Sobína do zahrady p. Thekly Kalousové č. 2. Po mši sv. na poděkování za všecka v školním roce dosažená dobrodiní kráčela mládež provázena jsouc hudbou a velikým zástupem radujících se rodičů a přátel do zmíněné zahrady, kdež již všecko k poctě a k častování malých výletníků připraveno bylo od dobročinných sousedů Sobínských. Když se dítky zotavily po namáhavé cestě ve stínu stromů ovocných, střídavě někteří žáci a žákyně přednesli pěkné deklamovánky; na to vespolek si hrály dítky a provozovaly rozličné hry, mezi nimiž také někdy běhaly o závod aneb si poskočily. K večeru se vracely opět domů s blahou upomínkou na radostný den 15. červenec 1871.

 

Tradice školních výletů na závěr školního roku vznikla v přecházejícím roce, kdy farář poznamenal:

 

 

Rodiče zvláště usedlí v místě posílají rádi a pilně dítky do školy, méně to platí o dítkách rodičů dělníků a v službě panské stojících. K povzbuzení k pilnosti a k zamezení navštěvování hospod a tanečních zábav mívají dítky pro sebe dvakráte do roka zábavy; jedna bývá v čase zimním záležející z přednášení přiměřených deklamovanek a ze zpěvu, druhá záležející z výletu v létě.

 

První školní výlet 25. července 1870 vedl do Hájku a zábavu v klášteru překazil velký požár v Jenči, při kterém shořelo 14 domů v tzv. Nouzově. Po roce 1871 následují ve farní pamětní knize až zápisy od roku 1878, které již školní výlety nezmiňují. Neumím tedy říct, jak dlouho se zavedená tradice udržela.

Článek vznikl s využitím pamětní knihy č. 3 uložené v SOA Praha – SOkA Praha-západ ve fondu Římskokatolická farnost Hostivice, kterou jsem studoval s laskavým svolením faráře P. Stanislava Glace.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 41. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003