Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 42. část

 

 

Stalo se před 145 lety:
Krádež šatů

(Hostivický měsíčník 9/2011)

 

Zprávy o zapomenutých událostech a příhodách nemusíme hledat jen v místních kronikách či obecním archivu, ale zajímavé poznatky může přinést i čtení starých novin. Díky projektu Kramerius Národní knihovny v Praze (volně přístupnému na adrese http://kramerius.nkp.cz) se mi podařilo objevit řadu novinových zpráv vztahujících se k Hostivici. Zejména zprávy o zločinech a neštěstích obsahují neuvěřitelné podrobnosti, jaké bychom dnes marně hledali i v bulvárním tisku… Podívejme se tedy na jednu událost, jak ji zaznamenal Pražský denník vydaný ve čtvrtek 8. listopadu 1886 v rubrice Ze soudní síně (citováno v původním pravopisu):

 

 

Zločin krádeže. František Mašín, učitel a Antonín Skříbavý, kupecký mládenec z Hostivic šli se do blízkého rybníka vykoupat. Šaty, které svlékli, nebylo na břehu pro rákosí vidět. Na protější straně břehu spatřili ještě před koupáním jakési dva tuláky a jednu ženštinu, která v rybníku něco máchala. Když byli z rybníka vylezli, spatřili, že jsou šaty, hodinky a prsteny pryč. Podezření jejich padlo ovšem hned na ony dva tuláky, kteří pak byli od četníků v osobách Jana Vlasáka a Josefa Kokeše zatčeni a soudu odevzdáni. Pro tento zločin odbývalo se s nimi závěrečné přelíčení. Vlasák Jan, 24 let starý nádenník z Hostivic, udal, že šel s Josefem Kokešem okolo rybníka, kdež spatřil na břehu šaty a ty že sebral a s Kokešem prodal, k čemuž prý jej jen velká nouze donutila. Josef Kokeš, 40 roků starý, taktéž nádenník z Hostivic, zapíral z počátku vše, když mu však soudce vyznání jeho soudruha předstíral, přiznal se, že šatstvo a věci prodal, 5 zl. že dal Vlasákovi, ostatní že projedli. Soud je uznal za vinné a odsoudil je vzhledem k tomu, že byli dosud zachovalí, a sice Jana Vlasáka k žaláři na čas třech neděl, Josefa Kokeše na čtrnácte dní.

 

Podle záznamů ve školní kronice mohu upřesnit, že František Mašín působil v hostivické škole jako podučitel od 7. října 1865 do 1. září 1868. Více mi o něm není známo.

Listování starými novinami doplním ještě dvěma litovickými inzeráty otištěnými rovněž v Pražském denníku o 10 let později, 4. března a 1. září 1876:

 

 

Ve dvoře Litovice blíže Hostivic, stanice Pražsko-Duchcovské dráhy, jest jeden mladý, tlustý holandský býk a 5 krav brakovních, dobré v těle, z ruky na prodej. – Zprávu přímo bez prostředníka podá mileráda správa hospodářská.

 

 

 

Zimní zelí, pěkné, docela dobře zachovalé, brzo k řezání, asi z 25 m. pozemků, jest k prodání u c. k. hospodářské správy Litovic u Hostivic.

 

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 42. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003