Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 43. část

 

 

Stalo se před 140 lety:
Zahájena stavba pražsko-duchcovské dráhy

(Hostivický měsíčník 10/2011)

 

Výstavba pražsko-duchcovské dráhy, která vede z Prahy-Smíchova přes Rudnou, Litovice, Středokluky a Slaný do Mostu a Duchcova, začala v říjnu 1871, právě před 140 lety. Se starší buštěhradskou dráhou, tedy s tratí Praha – Kladno – Chomutov byla propojena až za 2. větové války. Ještě před kratším časem opustila původní přímou trasu z Litovic do Středokluk a byla přeložena kolem rozšiřujícího se ruzyňského letiště. Podívejme se, jaké zajímavosti najdeme k výstavbě dráhy v místních pramenech…

Železničáři před litovickým nádražím pravděpodobně na přelomu 19. a 20. století

Nejstarší zmínka se nachází v Národních listech z 10. dubna 1870, kde nechalo litovické zastupitelstvo otisknout následující oznámení:

 

 

Obecní výbor spojených obcí Litovic, Malé Jenče a Břve usnesl se v schůzi ze dne 6. dubna 1870 na následujícím:

1.        že podporovati bude žádost za udělení koncese ku stavbě dráhy ze Smíchova do Duchcova (Mostu) pánů Julia Grégra, Sladkovského, Finka atd. a spolu že žádati bude, by nikomu jinému mimo družstvu tomuto udělena nebyla;

2.        dále vyslovuje se proti udělení koncese ku stavbě jmenované dráhy továrníku Liebigovi, který chce ji vésti přes pozemky naše.

Z obecního zastupitelstva spojených obcí Litovic, Malé Jenče a Břve, dne 6. dubna 1870.

Pečeť obecní.

Následují podpisy pp. obecního starosty a výborům jakož i pp. občanů ze všech tří obcí.

 

Litovické nádraží z kolejiště na výřezu z pohlednice odeslané v roce 1903, kterou vydal Antonín Kubr z Litovic

Usnesení ukazuje, že výstavba trati nebyla zpočátku zcela jednoznačnou záležitostí, že se o ni dokonce ucházelo více podnikatelů. Další informace zaznamenal kaplan Heřman Haase do hostivické farní pamětní knihy:

 

 

V polovici měsíce října 1871 počali dělníci pracovati na nové trati, kteráž povede z Prahy do Duchcova a dovážeti bude z tamních uhelen uhlí ku Praze; snad bude potom uhlí v hojnosti a lacinější. Tato dráha směrem od Prahy u Chejně vstoupí na zdejší pole; u Litovic bude stanice, odtud jde k zelenému kříži přes silnici, za Jenečkem přes dráhu Buštěhradskou, kdež bude navážka 7½ sáhu vysoká a dva mosty; odtud se obrátí přes pole ku Kněžovsi a dále pak ku Slanému. Rolníci nevidí příliš rádi tuto trať, neboť rozkouskuje jejich pole přespříliš; za 1 sáh čtverečný dávalo se jim 1 zlatý 50 krejcarů, než věc tato ještě není uspořádána. I tu pracuje množství lidí, a sice i v den sváteční. Stavbou tou nedostává se zdejším rolníkům dosti pracovných sil.

 

Na jiném místě pamětní knihy nacházíme údaj, že na stavbě dráhy zde pracovalo 800 dělníků. Zápis o stavbě dráhy provází postesk nad úpadkem mravů, hlavně nad nesvěcením nedělí a svátků. Přes stížnost podanou u samotného kardinála nařizovali úředníci císařských dvorů práci i v neděli bez povolení duchovního, přestože to podle jeho názoru nebylo třeba. Panští úředníci prý i málo navštěvují bohoslužby a mladí se na nich chovají nevhodně, poškozují kostel a obtěžují děvčata. Podobné stížnosti směřoval kaplan i na dráhu a její zaměstnance. Postesk končí takto:

 

 

Pracováním času nedělního na dráze a při panském dvoře uškodí se zde v osadě ve věcech náboženských mnohem více, než deset nevěreckých novin plných hany a potupy na církev katolickou, poněvadž na mnoze noviny kazí, kdož si je mohou zaopatřiti, nesvěcení svátků však má přes míru zhoubný účinek na lidech chudých, nemajetných. Nikoliv tak slovem jako spíše skutkem podkopává se všeliká autorita. Že to nevede k žádné radostné budoucnosti, toť okáží příští bohužel časové.

 

Článek vznikl s využitím dokumentů přístupných v projektu Kramerius Národní knihovny v Praze a hostivické farní pamětní knihy uložené v SOkA Praha-západ.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 43. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003