Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 49. část

 

 

Stalo se před 80 lety:
Tyršův pomník u sokolovny

(Hostivický měsíčník 5/2012)

 

V roce 1932 se sešlo několik sokolských výročí: 100. výročí narození zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše, 70. výročí založení Sokola (České obce sokolské) a 40. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice. Hlavní akcí připomínající tato výročí se stalo veřejné cvičení a odhalení Tyršova památníku u sokolovny v neděli 15. května 1932. V sokolské pamětní knize je událost popsána takto:

 

 

Sokol v Hostivici oslavil 100. výročí narozenin Dr. Miroslava Tyrše v neděli dne 15. května 1932 veřejným cvičením a postavením památníku na sokolském cvičišti.

Památník postaven obětavostí členstva dle návrhu bratra Františka Pechláta a odhalen před cvičením bratrem starostou Tomášem Chlupatým. Slavnosti zúčastnil se župní starosta bratr Karel Schvarz.

Dopoledne provedeny zkoušky všech složek a odpoledne zahájena slavnost průvodem ze statku bratra starosty obcí na cvičiště u Sokolovny ku památníku, kde po odhalení památníku promluvil slavnostní krásnou řeč bratr župní vzdělavatel Josef Bartoň.

Pěvecký kroužek Sokola za řízení bratra A. Kubáta zapěl Smetanovo Věno, Slavnostní sbor a zakončil hymnami tento slavnostní děj.

Následoval pak pořad cvičení. Nejmenší sokolská drobotina provedla za vedení sestry Tittelbachové a bratra Pechláta nápodobivá cvičení, jež působila radostně na diváctvo i na rodiče dítek. Větší žáci v počtu 57 zacvičili svá sletová prostná. Dorostenci v počtu 15 zacvičili dobře prostná s lesklou tyčí. Mužů cvičilo prostná sletová celkem 40. Žákyně zacvičily prostná sletová v počtu 80 cvičenek. Dorostenek cvičilo 35, avšak prostná žen zacvičilo celkem 70 cvičenek.

Cvičení mělo pěkný průběh a ráz a důstojné slavnosti si zasloužilo.

Tvůrcem památníku jest obětavý bratr Frant. Pechlát. Bratr Zdeněk Najman s vydatnou pomocí stavitele br. Červenýho památník vystavěli. Stavební hmoty zakoupili bři Tomáš Chlupatý, Leo Langer. Zdařilý bronzový relief Tyrše a Fügnera podle modelu navrhovatele odlili bratři továrníci Heim a Zicha.

Celek působí pěkným dojmem a jest ozdobou celého sokolského cvičiště. Někteří bratři s náčelníkem Machem upravili cestu ku pomníku a jeho okolí a postavili vkusný můstek náčelnický, na který dvě ozdobné vázy daroval bratr Josef Zykán.

Obecní zastupitelstvo hostivické jmenovalo ulici podél sokolovny Tyršovou a ulici další Fügnerovou.

Kéž památník tento připomíná všemu členstvu jednoty naší i v budoucnu věrnost a lásku ku myšlence sokolské.“

 

Pomník stával v rohu letního cvičiště, u křižovatky ulic Tyršovy a Sokolské. Byl zničen za druhé světové války, ale zpevněná plocha v rohu cvičiště dodnes ukazuje, kde přesně se nacházel.

 

Tyršův památník snad krátce po odhalení

 

Sokolští cvičitelé a funkcionáři u Tyršova památníku. Sedící druhý zleva ředitel hostivické školy Augustin Urban, sedící zcela vpravo autor pomníku učitel František Pechlát a stojící třetí zprava učitel a skvělý hudebník Adolf Kubát

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 49. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003