Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 53. část

 

 

Stalo se před 85 lety:
Otevřen Dělnický dům

(Hostivický měsíčník 10/2012)

 

Dělnický dům na pohlednici z 30. let minulého století

 

Dne 30. března 1924 se konala ustavující valná hromada Stavebního, spotřebního a úsporného družstva „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí, zapsaného společenstva s ručením obmezeným. Členy prvního představenstva byli na této valné hromadě zvoleni předseda železniční zřízenec František Strašlipka, místopředseda plynárenský dělník Václav Fousek, pokladník železniční zřízenec Ladislav Kučera, účetní soustružník (a hostivický starosta) Václav Stehlík a přísedící tesař Václav Fiala. Stanovy nově ustaveného družstva podepsali rovněž předseda ustavující valné hromady Václav Ineman a jednatel ustavující valné hromady Jaroslav Pachman. Družstvo mělo velmi blízko ke komunistům, ostatně tři ze jmenovaných byli v té době členy hostivického zastupitelstva zvolenými za komunisty.

Založením družstva byly završeny úvahy o postavení Dělnického domu jako vlastního stánku uvědomělých dělníků. První družstvo vzniklo již před první světovou válkou, již při otvírání Dělnického domu však nikdo nevěděl, jak toto družstvo vlastně zaniklo. V roce 1922, již po rozštěpení dělnického hnutí mezi sociální demokraty a komunisty, založila Federovaná dělnická tělocvičná jednota propojená s komunisty přípravný výbor, který během roku nastřádal vstupní hotovost 2 000 Kč.

 

Ukázka z pokladní knihy družstva z července 1927

 

V roce 1925 koupilo družstvo za 18 000 Kč pozemek na stavbu – ač šlo o družstvo hostivické, pozemek se nacházel na litovickém území (Litovice tehdy byly samostatnou obcí). Šlo však o dobrou volbu, protože s postupující výstavbou se Dělnický dům dostal do středu rozrůstající se zástavby obou obcí. Stavba byla zahájena 30. května 1926 slavností položení základního kamene. Ukázalo se, že dělníků ochotných pomoci vlastní prací není zase tolik, ale družstvu se podařilo Dělnický dům dokončit. Otevřen byl 9. října 1927, tedy právě před 85 lety. Při této příležitosti družstvo založilo i svou pamětní knihu. Představenstvo v té době tvořili předseda František Strašlipka (jeden z předobrazů Haškova Josefa Švejka, ale to je zase jiná historie) a členové J. Suchý, Václav Fiala, František Ransdorf a Jaroslav Pachman. Členy dozorčí rady byli Karel Houdek, Václav Rameš, Josef Černý, Antonín Svoboda, Václav Fousek, František Ineman a František Patera.

Při otevření Dělnického domu činily dluhy družstva celkem 517 026 Kč, z nichž se za deset let provozu podařilo i přes hospodářskou krizi splatit 187 753 Kč. Dům byl omítnut až v roce 1929, kdy bylo zároveň zastropeno jeviště a zřízena galerie pro hudebníky. V roce 1930 byla v podlaze zjištěna houba a podlaha tak musela být vyměněna.

 

Ukázka evidence odpracovaných hodin – zde Antonín Svoboda a Josef Veselý

 

Ukázka z evidence použitého materiálu – výkazy písku dovezeného na stavbu v roce 1927

 

Družstvo se netěšilo přílišné přízni úřadů, například žádost o povolení hostinské koncese byla zamítnuta. Dělnický dům se však stal jedním ze společenských center Hostivice i Litovic. Sídlila zde Dělnická tělocvičná jednota Hostivice, Federovaná dělnická tělocvičná jednota (Jednota proletářské tělovýchovy) Litovice a po osamostatnění od hostivické jednoty v roce 1940 až do zákazu Sokola Tělocvičná jednota Sokol Litovice. Ve druhé polovině 30. let se v Dělnickém domě začaly rovněž promítat filmy, kino zde provozoval pan Pišvejc.

 

Zemřelí členové družstva v letech 1927 až 1937

 

Představenstvo a dozorčí rada družstva v roce 1937. Zatím se podařilo určit jen Františka Ransdorfa nahoře uprostřed a Jaroslava Pachmana nahoře vpravo. Pokud na tomto nebo předchozím obrázku někoho poznáváte, prosím kontaktujte autora článku

Na základě výzvy v HM byli poznáni: zcela uprostřed Josef Černý z Jenečka, vlevo od něj Karel Houdek z Nouzova a ve spodní řadě 3. zleva Václav Fiala a 4. zleva Václav Schmid. Za určení děkuji paní Blätterbauerové, paní Edrové, paní Kopové-Ferbasové a paní Schmidové

 

Stavební, spotřební a úsporné družstvo „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, změnilo za 2. světové války svůj název na Stavební a spotřební družstvo „Dělnický dům“ pro Litovice a okolí, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. Družstvo pak zaniklo v březnu 1952 nařízeným začleněním do družstva Bratrství. Dělnický dům sloužil svému účelu i nadále, ať už ho provozovala újezdní osvětová beseda, Sokol, či jiná organizace. Jeho úlohu v hostivickém životě ukončil ničivý požár 6. června 1994. Ze zázemí Dělnického domu jsou dnes sklady a na místě bývalého sálu, jehož spáleniště řadu let hyzdilo Hostivici, je nyní firemní parkoviště…

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 53. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003