Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 55. část

 

 

Stalo se před 120 lety:
Překvapení v kasárnách

(Hostivický měsíčník 12/2012)

 

Od roku 1874 se datuje stálé umístění vojenské jednotky v Hostivici. Tehdy totiž přestal vyhovovat sklad střelného prachu v letohrádku Hvězda – jak byl park kolem letohrádku zpřístupněn veřejnosti, skladiště se stalo zdrojem nebezpečí. Vojenský erár si vyhlédl pozemky v Hostivici u tehdejší okresní silnice z Hostivice do Kněževsi a vybudoval na nich nové prachárny. Místo mělo asi dvě základní výhody: jednak pozemky patřily přímo císaři, takže pro armádu bylo zřejmě snadné je získat, jednak Hostivicí již vedla železnice. Prachárny byly zrušeny po druhé světové válce, protože překážely rozšiřování ruzyňského letiště.

V roce 1912 (tedy před sto lety) následovala výstavba zemské zbrojnice v Jiráskově ulici, známé pod pozdějším názvem sanitpark, kterou nyní užívá ministerstvo spravedlnosti. Výstavba této zbrojnice umožnila dělníkům ze šroubárny Staněk a Ponec v roce 1911 stávkovat, protože našli práci na této stavbě. Později v Hostivici vznikly další vojenské areály u Hájku a na Břvích, ale jen poslední jmenovaný armáda dosud využívá.

Vojenskou historii Hostivice si připomeneme veselou historkou, kterou otiskly Národní listy 14. prosince 1892, před 120 lety. Většina děje se sice odehrává v Praze, ale příhoda je to nadmíru zajímavá:

 

 

Překvapení v kasárnách. Minulé neděle ráno byli vojíni 3. baterie 16. divise nemálo překvapeni objevením civilisty, který spokojeně na „kavalci“ odpočíval. Překvapení jejich bylo pak ještě zvýšeno, když v muži oděném do občanských šatů zjištěn dělostřelec Frant. Jícha. Je o tom dlouhá a dosti zajímavá historka, jak se Jícha v civilu dostal na kavalec. Policejním i soudním vyšetřováním bylo toto zjištěno: Dělostřelec Jícha byl poslán jako stráž k prachárně do Hostivic, odkud se měl v neděli ráno do kasáren vrátit. Jíchovi byla ale u prachárny patrně dlouhá chvíle a proto dráhou odjel v sobotu večer do Prahy a šel přímo do hostince „u kornoutu“ v páté čtvrti. V hostinci byla muzika, tak že o zábavu měl Jícha postaráno, zvláště když k němu přisedli ještě 4 pěšáci od 28. pluku a 3 civilisté. Vzdor tomu nebylo Jíchovi volno. Co aby tak některý z kamarádů náhodou do hostince přišel? Měl se vrátit do kasáren teprve druhého dne a on zatím místo hlídání prachárny v Praze tancuje! Aby byl beze strachu, dohodl se s jedním civilistou. Odešel s ním na dvůr, svlékl se a odevzdal mu jezdecké boty, dělostřelecký zbrojní kabát, plášť, čapku a zákop­nický nůž č. 176. Civilista dal pak Jíchovi svůj občanský oděv a oblékl se do vojenských šatů. Jícha na to bezstarostně tančil a pozdě v noci přišel na návštěvu ještě s jedním dělostřelcem, zvaným „drátenník“, ku své milence Anně Bindrové v čís. 845-I., která se nemálo divila, když ho v civilu spatřila. Jícha ji upokojil tím, že je od vojska puštěn. Bindrová snesla vojákům nějaké lihoviny, při nichž stále zpívali, že „jsou od třetí baterie“. Když odcházeli, rozbili v místnosti tři tabule v okně. Potom teprve Jícha zpozoroval, že má na sobě občanský oblek. Bloudil po ulicích, hledaje onoho civilistu, s nímž si vojenský oblek vyměnil – ale hledal nadarmo. Konečně odešel do kasáren, kde ulehl na kavalec s hlubokou ranou na pravém rameni, o níž nemohl povědít, jak ji dostal. A dříve, než se Jícha prospal, pracoval vojenský i policejní apparát na vypátrání onoho civilisty. Z nařízení velitelství odebral se ohněstrůjce Emanuel Petržilka na policejní komisařství hradčanské, kde případ udal. Mezi tím, co policie nejusilovněji pátrala po civilistovi, ubíral se pohodlně k Hostivicům 28letý pekařský pomocník Antonín Ptáček ve vojenských šatech a se zákopnickým nožem po boku. Měl s tím vojákem Jíchou nepříjemný malér. Stěžoval si na to po cestě. V noci s ním proměnil svůj občanský oděv a pak mu před nosem odejde a nechá civilistu ve vojenských šatech sedět v hostinci! Neznal ani jméno ani baterii, ku které vojín náležel, slyšel jen, že „leží“ v Hostivicích. Aby ušetřil jemu i sobě dalších nepříjemností, pustil se v neděli ráno do Hostivic, aby vojáka našel. Ale po ďasech zle se mu povedlo! V Hostivicích věděli už vojáci, co se Jíchovi stalo, a když se k nim Ptáček přiblížil, poznali na něm hned oděv Jíchy. Dopravili ho do Prahy, Ptáček vrátil Jíchovi vojenský oděv a oblékl si svůj, tak že erár žádné škody neutrpěl. Octl se ale přec před okresním soudem na Ovocném trhu, kde byl adjunktem p. drem Novákem pro přestupek nedovoleného nošení vojenských šatů (§ 333. tr. zák.) odsouzen do vězení na 24 hodin.

 

Staré noviny zpřístupňuje Národní knihovna na svých internetových stránkách v projektu Kramerius. Přepisy zpráv o Hostivici jsou zařazeny jako svazky č. 1 a 2 řady B Pramenů k hostivické historii na webu Hostivické historie.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 55. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003