Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 56. část

 

 

Stalo se před 80 lety:
Založen Včelařský spolek pro Hostivici a okolí

(leden 2013)

 

Před 80 lety byl v Hostivici založen včelařský spolek, který funguje až do současnosti, nyní jako základní organizace Českého svazu včelařů. Místní včelaři byli již dříve organizováni ve spolcích v Kladně, v Unhošti a v Dušníkách, kam bylo daleko, proto se na podzim 1932 sešel přípravný výbor k založení hostivického spolku ve složení Václav Doksanský, Antonín Hakl, František Kubr st., Václav Lhoták a Václav Mašek. Stanovy Včelařského spolku pro Hostivici a okolí byly úředně schváleny Zemským úřadem v Praze 31. prosince 1932 (ano, i v takový den úředníci pilně rozhodovali) a ustavující schůze se konala 5. února 1933. Při založení měl spolek 42 členů, z toho z Hostivice 15, Litovic 8, Jenče 8, Chýně 6, Sobína 2, Zličína 1, Břvů 2.

O vedení spolku máme prozatím informace jen ze spolkového katastru vedeného Okresním úřadem Kladno, záznamy byly vedeny do roku 1944. Spolku po celou dobu předsedal Antonín Hakl, stavitel z Hostivice. (Hakl byl vedle své profese obecním radním a činovníkem vícero spolků.) Funkci místopředsedy zastával do roku 1941 František Kubr, rolník z Hostivice, který byl později pokladníkem místo úředníka Václava Lhotáka a po něm učitele Aloise Saifrta (pokud snad nebyl pokladníkem Kubrův syn stejného jména). Místopředsedou se stal po Kubrovi Antonín Šťastný, rolník z Jenče. Jednateli byli v letech 1933 až 1936 Václav Doksanský, železniční zřízenec z Litovic, 1938 až 1939 Antonín Ibl, skladník z Hostivice, 1940 Antonín Kafka, živnostník z Litovic, 1941 a 1942 Pavel Horký z Hostivice, 1943 Antonín Dřeva, tovární mistr z Hostivice, a 1944 Josef Tibitancl, průvodčí vlaků z Hostivice.

Kurz medového pečiva v roce 1933

Spolek si vytkl následující úkoly: Pořádáním přednášek a kurzů seznámit včelaře se správným ošetřováním včelstev a s novými výzkumy o životě včel. Rozšiřovat včelí pastvu výsadbou medonosných stromů, keřů a rostlin. Společně obstarávat včelařské potřeby nutné k provozu včelařství. Propagovat zužitkování medu v domácnosti a k přípravě pečiva. Obstarávat pro své členy příděl nezdaněného cukru k úspěšnému přezimování včelstev.

V roce 1933 uspořádal spolek kurz medového pečiva v hostinci u Šroubků, při němž bylo podle pamětníka vyrobeno velké množství velmi dobrých výrobků, které se prodaly v jednom dnu. Z této akce se dochovala fotografie doprovázející článek. V roce 1936 proběhla včelařská výstava společně s výstavou spolku zahrádkářů v hostinci u Neradů.

O novější historii spolku budou, doufejme, informovat sami hostivičtí včelaři.

Sestaveno s využitím spolkového katastru, který je součástí fondu Okresní úřad Kladno ve Státním okresním archivu Kladno, a zprávy o historii základní organizace Českého svazu včelařů v Hostivici, kterou sestavil 10. března 1971 jednatel František Kubr ml.

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 56. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003