Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 57. část

 

 

Stalo se před 110 a 90 lety:
Volby a zase volby

(únor 2013)

 

V lednu 2013 žilo mnoho občanů České republiky prvními prezidentskými volbami. V litovické historii můžeme namátkou vybrat dvoje volby, které dnes mají „kulaté“ výročí. Šlo v obou případech o volby do obecního zastupitelstva a zápisy se nezmiňují, jak moc jejich průběh voliči prožívali.

Před 110 lety, v roce 1903 se ještě volilo podle rakouského volebního zákona, voliči byli rozděleni do tří voličských sborů s vlivem podle výše placených daní. Volby do litovického obecního zastupitelstva se konaly 11. ledna a zvoleni byli za I. sbor rolník Ladislav Novotný ze Břví, rolník Jan Špaček z Litovic a rolník Josef Horešovský z Jenečka, za II. sbor rolník František Linek z Litovic, hostinský František Ptáček ze Břví a malorolník Jan Malý z Litovic a za III. sbor domkář Václav Novák ze Břví, domkář Václav Fiala ze Břví a domkář Antonín Rohla rovněž ze Břví. Při volbě obecního výboru (rady) byli zvoleni za starostu Ladislav Novotný Ladislav, za I. radního František Linek, za II. radního František Ptáček a za III. radního Josef Horešovský. Protože starosta Novotný bydlel na Břvích a obec neměla v majetku budovu obecního úřadu, obecní úřad přestěhoval na Břve. To u litovických patriotů vyvolalo nevoli, která se projevila sporem o správné označování názvu obce, řešeným okresním úřadem.

Volby před 90 lety, v roce 1923 již probíhaly tak, že každý hlas měl stejnou váhu. Vliv rolníků v zastupitelstvu proto významně poklesl. Kronikář Ludvík Pergl průběh a výsledek voleb zaznamenal takto:

 

 

„Na den 16. září vypsány volby do obecního zastupitelstva obce Litovic. K volbám dostavilo se celkem 540 voličů. Voleno bylo třemi tzv. vázanými kandidátkami 18 zástupců. Z 536 platných hlasů obdržely komunistická strana čsl. (nově utvořená strana po rozštěpení sociál. demokracie v r. 1921) 283 hlasy, t. j. 10 mandátů, čsl. sociální demokraté 66 hlasů, t. j. 2 mandáty a Všeobčanský klub 187 hlasů a 6 mandátů. Zvoleni byli: Karel Chalupa, Eman. Tůma, Josef Suchý, Matěj Fiala, Josef Tvrdý, Frant. Najman, Josef Morštejn, Kar. Řečínský, Ant. Příhoda, Em. Řečínský; Václav Šoura, Alois Pospíšil; Jos. Melcr, Jos. Řehoř, Václav Zikl, Ant. Hroník, Jarosl. Burgr a Boh. Hrdlička. Starostou obce zvolen Karel Chalupa ze Břvů čp. 26.

 

Sestaveno s použitím litovických pamětních knih, které jsou zveřejněny na tomto webu v řadě H Pramenů k hostivické historii.

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 57. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003