Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 58. část

 

 

Stalo se před 60 lety:
Tryzny za J. V. Stalina a K. Gottwalda

(březen 2013)

 

Před 60 lety, v březnu 1953 krátce po sobě zemřeli Josef Vissarionovič Stalin a československý prezident Klement Gottwald a oběma byly v Hostivici uspořádány smuteční tryzny. V obecní kronice jsou události zachyceny takto:

 

 

Začátkem března došla zpráva o vážném onemocnění J. V. Stalina, který po krátké době v Kremlu zemřel.

Dne 9. března 1953 konala se před budovou místního národního výboru smuteční tryzna za účasti asi 1 800 občanů z Hostivice a okolí včetně školní mládeže. V čestných strážích se střídali pionýři, příslušníci čsl. armády a lidové milice. Smuteční projev pronesl předseda okresního národního výboru Praha-západ Oldřich Prokeš a po něm občanské shromáždění vyslechlo smuteční projev předsedy vlády Viliama Širokého, reprodukovaný místním rozhlasem. Smuteční tryzna byla zakončena Internacionálou za zvuků továrních sirén a vlakových píšťal.

Obec byla vyzdobena vlajkami spuštěnými na půl žerdi.

 

 

image003

 

image009

 

 

Brzy potom, dne 12. března 1953 došla další smutná zpráva o tom, že prezident republiky Klement Gottwald, který se zúčastnil pohřbu J. V. Stalina v Moskvě, vážně onemocněl, a dne 14. března 1953 po 14. hod. zpráva nejsmutnější, že prezident republiky onemocnění podlehl a zemřel.

V ten den sešli se členové KSČ v Dělnickém domě na smuteční schůzi. Smuteční projev přednesl člen okresního výboru KSČ Oldřich Prokeš. Ze schůze byly zaslány soustrastné telegramy Ústřednímu výboru KSČ a vládě ČSR.

Druhý den konala se v Dělnickém domě veřejná schůze občanů. Svolavatelem byl MAV NF. Smuteční projev pronesl předseda místního národního výboru v Hostivici František Novák. Soustrastné dopisy z této schůze byly odeslány Ústřednímu výboru KSČ, Ústřednímu výboru NF a vládě ČSR. Na tomto občanském shromáždění byla zvolena smuteční delegace na hrad. Delegaci přijal 15. března 1953 o 18,20 hod. přednosta Kanceláře prezidenta republiky s. Červíček, jemuž zástupci složek Národní fronty předali písemné budovatelské závazky svých společenských organizací.

Za pomoci výtvarného kroužku Újezdní osvětové besedy byla provedena smuteční výzdoba portálu budovy místního národního výboru. U busty zemřelého prezidenta se střídala čestná stráž z řad pionýrů, příslušníků čsl. armády a lidové milice.

Dne 19. března 1953 o 17. hod. se konala za velké účasti obyvatelstva smuteční tryzna. Počet účastníků se odhaduje na více než 1 000 osob mimo přímé účastníky pohřebního průvodu v Praze, jichž bylo asi 500. Doprava účastníků pohřebního průvodu byla zajištěna dopravními prostředky místních závodů. O poledni vyzváněly kostelní zvony i zvony na zvoničkách v Litovicích a na Břvech.

V hale místního národního výboru byly vyloženy kondolenční listiny, jež podepsalo mnoho našich občanů.

 

 

image013

 

image015

 

image019

 

image021

 

 

Dne 21. března 1953 byl smutek vystřídán radostí. Místní rozhlas přenášel průběh schůze Národního shromáždění v Praze, které volilo nového prezidenta republiky. Prezidentem republiky byl zvolen dosavadní předseda vlády soudruh Antonín Zápotocký. Občané přijali tuto volbu s nadšením. Na její počest se celá obec zaskvěla v záplavě státních vlajek a praporů.

 

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 58. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003