Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 59. část

 

 

Stalo se před 585 lety:
Prodal se do poddanství do Litovic…

(duben 2013)

 

Dne 1. května 1428, před 585 lety sepsal Martin Klobása ze Sobína listinu, kterou potvrzuje, že prodal za 15 kop grošů věčný roční plat 1,5 kopy grošů ze svého majetku (dvora a tří lánů v Sobíně) majiteli Litovic Janovi ze Svinař. Martin se zavázal Janovi platit tento plat ve dvou obvyklých splátkách po 45 groších (v dubnu na sv. Jiří a v říjnu na sv. Havla) a navíc slíbil Janovi člověčenství, tedy poddanství. Kdyby ale dokázal oněch 15 kop grošů Janovi vrátit, Jan by ho z poddanství propustil a zbavil stálé platby. Tato možnost se měla řídit zemským právem a měla být zapsána do desek zemských, přičemž zápis řeší i situaci, kdyby zápis do desek zemských nebyl možný. Jak tehdy bylo obvyklé, listinu dosvědčili další šlechtici, zřejmě hlavně z okolí: Oldřichovi z Valdeka patřily Břve a v Hostivici v té době byl Hospřid, který byl snad chybně zapsán z Hostivaře.

V době, kdy vznikla listina, probíhaly husitské války. Martin Klobása možná prodejem řešil svoji finanční tíseň…

Listina zní doslovně takto (některá slova nejsou oddělena mezerou; místa označená třemi tečkami se zatím nepodařilo přečíst):

 

 

Martyn KlobassaSobyna wyznawam tyemto lystem obecznye wssyem lydem nenyeyssim y buduczim, kdoz tento lyst uzrzie nebo cztucz slyssety budu, že s dobrim rozmyslem a s radu przatel mych a pro me lepssye, nasvich czistichswobodnych dyedynach natrzech lanyech tudyezSobynye, na dvorzie na lukach y natom nawssiem, czoz ktomu dworu a popluzy przisslussye, prodal sem a moczy tohoto lystu prodavam poldruhe kopy grossow platu wieczneho a dyedyzniho Urozenemu panu JanowySvynarz odgynudLythowicz y geho vlastnym buduczim dyedyczom, zapatnaste kop grossow czistich strzebrnich dobrich mnye uplnye a doczela zaplaczenich, pronyezto Ja svrchupsany Martyn Klobassa wedle zawazanye zbožie sweho prve swobodneho, alle gyz wplath zawazaneho prvepsanemu panu Janowy y geho buduczim wlastnym dyedyczom slybugy sam zassie yzaswe buducze namyestky prawe czlowyeczenstwye, ayzadnemu gynemu, kteryzto plath ya Martyn Klobasa y mogy dyedyczowe a buduczy namyestkowe mimy a slibugy platyty, vzdycknye naswateho Hawla nayprve przistyeho cztyridczet apyet grossow anaswateho Gyrzie inhed potom przistieho pyetcztyrzidczety grossow nenye tento rok a tak navssake leto vyecznye a kdyz bich Ja Martin aneb mogi buduczy dyedyczowe a namyestkowe mohl te poldruhe kopy platu splatity, ma mye swrchupsany pan Jan ygeho buduczy dyedyczowe anamyestkowe wtychz patnasty kopach když bich gemu dal postupyty, a myeczlowieczenstwye yme buduczie propustity a ten plath mnye y buduczim mym namyestkom zpravity wedle prawa, rzadu a obiczegie zemského y wyswobodyty, acz by czo zawadyl komuzkoliwek akdyzby dsky zemske rzad aprawo ymocz swu myely, tehdy mam y slibugy tee poldruhé kopy platu zapsaty azpraweny, tymz prawem a rzadem yobiczegem, iakoz dsky zemske azemye Czeska zaprawo ma, agestlizeby dsky zemske nessly a wswe moczi nebily, alle kterymž koly prawem, rzadem yobiczegem pany rytierzi agyny zemanee platy a gina swa dyedictwye twrdity a pewnity budu, tymyz mam yslybugy svrchpsan panu Janowy y geho buduczim dyediczom upewnyty ugistity a utvrdyty zapsaty yzprawity ... dodesk zemskich gynak agyna prawa nassly, aby tento lyst myel plnu mocz y prawoswrchupsanemu platu poldruhé kopy grossow, yakoz by ten plath drzewepsany pan Jan a geho buduczy dyedyczowe myel zapsan wedskach zemskich uplnye dyedicznye splnu zprawu bezewssieho zmatku aktozby tento lyst myel s dobru woly zastopsan pana Janna, ten ma plnu mocz yprawoplathu swrchupsanemu, yakozto on sam, … pamyety ykpewnosty a pro lepssye swedomye prosyl sam urozenich pana … z Buczenicz, pana OldrzichaWaldeka a Slowutnych GyrzikaErdna p…bye prazského, HosprzidaHostywarzie, Absolona z Krzyczie a Barty ze Ptyczie, ze su swe peczety na potwrzenie ktomuto lystu przywyessyly. Dan Letha ponarozeny syna Bozieho po cztrnasti stech … os…eho dne svatých Jakuba a Philippa apoštolův.

 

Listina o rozměrech 200 × 285 mm je nyní uložena v Archivu Národního muzea pod signaturou Perg-A392 (dříve A347), pečeti k ní přivěšené se nedochovaly. K listině mě přivedla studie Jaroslava Čechury, která byla nyní znovu otištěna v knize „Sedláci si dělají, co chtějí“ a která ji uvádí jako zajímavý příklad vzniku poddanského vztahu i možnosti zpětného výkupu z poddanství. Za možnost studovat listinu děkuji pracovnicím Archivu Národního muzea Mileně Běličové a Kateřině Pařízkové.

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 59. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003