image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 6. část

 

 

Stalo se před 180 lety:
Zahájena stavba koněspřežky přes Hostivici

(Hostivický měsíčník 3/2008)

 

Dne 30. července 1827 udělil rakouský císař František I. Spolku pro postavení železné a dřevěné dráhy mezi Prahou a Plzní výhradní privilegium pro její postavení. Stavba dráhy byla zahájena hned po doručení privilegia a právě před 180 lety, v březnu 1828 začala stavba i na hostivickém a litovickém území. Ve směru od Ruzyně vedla trať prakticky stejnou trasou až k zatáčce pod nynějším hostivickým hřbitovem, kde původně směřovala jižněji a procházela přes nynější Nouzov a jižní část vojenského areálu v Jiráskově ulici do nynější Žižkovy ulice. Z ní se asi v polovině odklonila severním směrem do nynější trasy. V Jenečku v nynější Novotného ulici již tehdy železnice odřízla zahrádky od domků v této ulici.

Provoz na dráze započal v březnu 1830 v prvním úseku z Brusky (nyní Praha-Dejvice) do Vejhybky (nyní stanice Kladno), později byla trať prodloužena do lánské obory. Převáželo se hlavně dřevo z křivoklátských lesů. Poté co se dráha dostala do finančních potíží a byl přerušen provoz, převzal ji kníže Karel Egon Fürstenberk. S rozvojem kladenských dolů postupně nabyla na významu doprava uhlí a roku 1863 přestavěla akciová společnost C. k. výhradně privilegovaná buštěhradská železnice (též Buštěhradské dráhy, německy Buschtěhrader Eisenbahn, firemní značka BE a od roku 1870 BEB) Pražsko-lánskou koňskou dráhu na parní provoz. V Hostivici se trať dostala do současné polohy. Ještě o rok předtím byl u trati koněspřežky postaven přijímací a strážní domek, který pod čp. 90 stále stojí na rohu ulic Jiráskovy a Žižkovy.

Jiří Kučera

image010

Mapka Hostivice s vyznačením trasy koněspřežky (silná červená čára) a současné železnice (fialové plochy)

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 6. část

 

image003