Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 63. část

 

 

Stalo se před 145 lety:
Učitel a kaplan si píší přes noviny

(srpen 2013)

 

V roce 1868, před 145 lety, proběhla Národními listy zajímavá výměna názorů mezi hostivickým učitelem Františkem Mašínem a hostivickým kaplanem Prokopem Čužnou.

Nejprve, 26. března 1868, publikoval svůj článek František Mašín:

 

 

Čeho se člověk nedočká.

Bylo to 23. března leta Páně 1868, když naše školní mládež zpívala třetí sloku písně „Čechoslovan“, t. j. „Tážete se, proč rád Boha českou písní opěvám“ atd., když tu z nenadání přikvapí do třídy v. p. Petr Čužna a spustí na mne: „Pane učitel, já vám přikazuju, aby se taková píseň zde nezpívala!“ (Hezky na hlas a zřetelně jako „moudrý pedagog“, to se samo sebou rozumí!)

Marně jsem p. páterovi vykládal, že je to známá píseň, kterou již několikrát děti při veřejné zkoušce zpívaly, dále že je ona píseň ve zpěvníku pro mládež českoslovanskou atd. –

Pan páter stál na svém, do toho že mu nic není, a zakázal (ač nevím, kde nabyl toho práva), aby se ona „osudná píseň“ více nezpívala.

Nyní bychom rádi věděli, co asi pohnulo p. pátera, že tak krásnou píseň naší mládeži zpívati zapověděl! Snad slova: „Český otec, česká máti učili mne vlast, národ znáti“ (?!)

Co tomu říkáte, ctění páni učitelové?

F. J. Mašín, ml. učitel

 

Odpověď kaplana Prokopa Čužny na sebe nedala dlouho čekat, vyšla na inzertní stránce Národních listů již 1. dubna 1868. Zní poněkud záhadně až výhrůžně:

 

 

Do Hostivice panu mladšímu učiteli Fr. Mašínovi.

Nemaje zbytečných peněz k vyhazování na dlouhé inseraty do novin a maje důležitějších věcí na práci, ujišťuji Vás prozatím, že se Vám patřičného vysvětlení toho, čehož Jste se dočkal, jakož i jiných věcí na příslušném místě v brzku dostane.

Prokop (nikoliv Petr) Čužna, kaplan hostivický

 

Vysvětlení možná přináší inzertní strana Národních novin z 8. srpna 1868:

 

 

Do Hostivice!

Ubíraje se z milé mi Hostivice na školu močovickou, vzdávám tímto všem svým ctěným přátelům a známým, z jejichžto přízně a lásky jsem se po všechen čas těšil, nejvroucnější díky a srdečné S Bohem!

Fr. J. Mašín, národní učitel

 

František Mašín působil v hosti­vické škole podle záznamů ve školní pamětní knize jako podučitel od 7. října 1865 do 1. září 1868. Z inzerátu zjišťujeme, že byl přeložen k Čáslavi. Mnohem obvyklejší bylo i u zatímních učitelů přeložení v rámci okresu, zdá se tedy jako pravděpodobné, že přeložení mohlo být skutečně trestem za nějaký skutek, který se státu jako zřizovateli školy nelíbil. O jeho dalších osudech mi není nic známo.

Ani kaplan Prokop Čužna v Hostivici dlouho nezůstal. V srpnu 1869 byl přeložen do Tachlovic.

Článek byl zpracován s využitím novinových článků zveřejněných v projektu Kramerius Národní knihovny ČR (http://kramerius.nkp.cz)

 

Dodatek ze srpna 2013:

Pokusil jsem se zjistit další osudy Františka Mašína a ověřit tak, zda byl přeložen z Hostivice za trest za spor s kaplanem. Obrátil jsem se s dotazem na SOA Praha – Státní okresní archiv Kutná Hora, který spravuje písemnosti močovické školy, a obdržel jsem následující odpověď paní J. Lebedové:

 

 

K Vašemu dotazu Vám sděluji, že registratura fondu ZŠ Močovice začíná až rokem 1870 a ve školní kronice, která zachycuje rok 1868, není o učiteli Mašínovi ani zmínka! Ani v dalších fondech, v Okresním úřadu Čáslav a Okresním školním výboru Čáslav, se žádná informace k tomuto učiteli nenachází.

 

Odpověď pátrání po Mašínových osudech spíše komplikuje, protože na močovickou školu nejspíš Mašín nakonec vůbec nenastoupil. Další posun by mohla přinést jen náhoda, protože hostivický obecní archiv neobsahuje písemnosti z této doby a rovněž písemnosti smíchovského okresního hejtmanství, pod které spadal i okresní školní výbor, se v podstatě nedochovaly.

 

Dodatek z prosince 2014:

Jasnou odpověď na otázku po osudech učitele Mašína přinesl překvapivě Stručný slovník paedagogický redaktorů Josefa Kliky a Josefa Sokola, který ve třetím díle vydaném v roce 1895 obsahuje na straně 842 Mašínův životopis:

 

 

Mašín František Josef, *3. 12. 1844 v Červ. Pečkách u Kolína, †20. 4. 1894 v Praze, navštěvoval realní školu v Hoře Kutné a 1862–63 ústav učitelský v Praze, stal se 1867 podučitelem ve Svojšicích, potom v Hostivici, 1868 učitelem v Močovicích a 1875 v Čáslavi, kde působil až do své smrti, která ho zastihla v ústavě choromyslných v Praze, kam ho přivedlo rozčilení z nedůvodného vyšetřování disciplinárního. Byl nejen ve škole, ale také v literatuře paedagogické horlivě činným, přispívaje do Národní školy, Besedy učit., Budečské zahrady a časopisů humoristických. R. 1895 společně s Herodesem sebral a vydal Historky učitelské.

 

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 63. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003