image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 7. část

 

 

Stalo se před 755 lety:
Potvrzena práva zaniklé vsi Valov

(Hostivický měsíčník 4/2008)

 

Dne 2. dubna 1253 potvrdil král Václav I. křižovníkům s červenou hvězdou ve špitále sv. Františka blíže mostu v Praze práva k jeho statkům, mezi kterými uvedl i Valov s doložením, že ta ves je vzdálena jednu míli od Prahy. Valov se nacházel kdesi severně od Jenečka a poprvé se připomíná v roce 1252, kdy část vsi patřila Kunratovi Kejklíři. Ten ji v neznámé době prodal uvedeným křižovníkům. Po stu letech je znám jako držitel nějakého zboží ve Valově Heřman Vestfál, měšťan Starého města Pražského. Od něho koupil Valov král Karel IV., který 21. listopadu 1347 vykázal výnosy ze dvora ve Valově nově zakládanému klášteru v Praze na Slovanech. Když pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi zakládal na Hradčanech špitál pro chudé a zestárlé duchovní, daroval mu listinou ze 7. července 1375 dvůr v Hostivici a ve vsi Valově 18 grošů a 4 kuřata ročního důchodu. Další zpráva o Valově se nedochovaly. Ves zanikla zřejmě za husitských válek.

Jiří Kučera

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 7. část

 

image003