Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 74. část

 

 

Stalo se před 110 lety:
50 let kněžství faráře Sirůčka

(červenec 2014)

 

Koncem 19. a začátkem 20. století sloužila hostivická farnost jako místo pro kněží, kterým se již nedostávalo sil pro vedení velké farnosti. Takto do Hostivice přišli v roce 1888 Josef Sirůček a v roce 1909 jeho nástupce Jan Novotný, oba shodou okolností z předchozího působiště v Lidicích. Přestože místo získali v pokročilejším věku (Sirůček v 59 letech a Novotný v 50 letech), oba v Hostivici pracovali dvě desetiletí a oba zemřeli rok po skončení své aktivní kněžské dráhy.

Josef Sirůček se narodil 27. července 1829 v Hlušticích u Nového Bydžova. Na kněze byl vysvěcen v roce 1854, takže v roce 1904 oslavil 50 let kněžství, církevní terminologií kněžské druhotiny. Takto o události informovala Národní politika ze 2. srpna 1904:

 

Z Hostivic. (Jubileum 50letého kněžství.) Dne 31. července o poutní slavnosti oslaveno bylo zde jubileum 50letého kněžství čest. kons. rady, kníž. arc. notáře a faráře zdejšího Jos. Sirůčka. O 10. hod. veden byl jubilant do farního chrámu za střelby z hmoždířů v průvodu, jehož se súčastnila školní mládež, družičky, spolky podpor. „Kruh“ v Buštěhradu, vysloužilci z Dříně, z Hostivice podpor. spolek „Hostivít“, domobrana, hasičský sbor, z Jenče vysloužilci, celkem se 4 hudbami, starostové přifařených obcí Hostivic, Jenče, Litovic, Sobína, faráři J. Švancara z Mutějovic, M. Panský z Kácova, V. Bartoš z N. Hamrů, K. Kuffner z Prahy, V. Hájek z Liboce, dále duchovní J. Kuška, A. Provazník, A. Vlasák, J. Štěpán, F. Jiroušek, A. Kalina, F. Petráček, J. Kubát s vik. tajemníkem drem R. Horským v čele, c. k. vrchní správce Rosam, purkmistr kladenský dr. Hruška a veliké zástupy obecenstva z místa i okolí.

Po obřadech pronesl slavnostní kázání dr. R. Horský, načež stařičký jubilant k slzám dojat sloužil slavnou mši. Po té ve farní budově blahopřáli mu: dr. R. Horský za vikariátní duchovenstvo, odevzdav mu dekret, jímž jmenován čestným konsist. radou, c. k. vrchní správce Rosam z Jenče za patronát, farář M. Panský za bývalé jeho kaplany, načež starostové obcí odevzdali oslavenci diplomy čestného občanství čtyř přifařených osad. Nadšená oslava jubilea zasloužilého kmeta byla důkazem lásky a vděčnosti osadníků všech míst, kde v duchovní správě pracoval.

 

Podobnou zprávu přinesl i časopis Čech.

Udělení čestného občanství spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček schválilo tamní zastupitelstvo 15. července 1904. Doklad o schválení čestného občanství v Hostivici se nejspíše nedochoval.

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 74. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003