Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 76. část

 

 

Stalo se před 280 a 220 lety:
Dva požáry v Hostivici

(září 2014)

 

V 18. století postihly Hostivici dva požáry, shodou okolností oba v letech se čtyřkou na konci letopočtu.

K prvnímu z nich došlo 11. září 1734, před 280 lety. Hořet začalo v hořejší krčmě (nyní Čsl. armády čp. 1, restaurace U koruny) a kromě této krčmy shořelo šest selských statků a dvě chalupy. K určení, kterou část Hostivice oheň zasáhl, napomůže pozemková kniha z roku 1701. Do ní totiž vrchnostenský písař každoročně zapisoval, kolik majitelé statků a chalup zaplatili z dluhů, které na usedlostech vázly. V roce 1734 byla hořejší krčma v majetku vrchnosti, proto u ní žádné údaje o platbách nenajdeme. Nic v tomto roce neplatili pohořelí majitelé Kobylovského gruntu (čp. 18), Smolíkovského gruntu (čp. 24), Broučkovské chalupy (čp. 19), Bašovského a Lukšovského gruntu (čp. 25) a Vtípského gruntu (čp. 20). Zasaženy tedy byly usedlosti od hořejší krčmy podél severní strany karlovarské silnice až po severní stranu Husova náměstí. Dále shořela chalupa, kterou si nedlouho předtím, v roce 1729, postavil švec Václav Hodáček. Umístění této chalupy zůstává do úplného zpracování všech pozemkových knih záhadou. Platba byla všem odpuštěna jen jeden rok, v dalším roce již všichni řádně spláceli.

Druhý požár vypukl 19. dubna 1794. František Melichar v Pamětech okresu Unhošťského z roku 1890 zmiňuje jen to, že shořela věž kostela, ale Josef Ptáček v Pamětech farní osady Hostivické z roku 1915 s využitím farních pamětních knih uvádí, že požár vzniklý u sedláka Jakuba Smrčky (Pelzova čp. 2) zachvátil celý panský dvůr (za něj Ptáček považuje mylně statky vedle kostela), novou školní budovu (Husovo nám. čp. 59), tři další statky a celou chrámovou věž i střechu fary. Na kostelní věži se při požáru rozlily všechny 3 zvony, nové byly pořízeny v roce 1802. Při tomto druhém požáru nejspíše věž přišla o barokní tvar střechy, který zachytil F. B. Werner na své kresbě Hostivice.

V záznamech v selské pozemkové knize je zapsáno, že v letech 1794 a 1975 neplatil do vrchnostenského důchodu (jiné platby se neodpouštěly) jen Matěj Pachman z chalupy čp. 4. Majitelé usedlostí čp. 2 a 3 neměli předepsány platby do vrchnostenského důchodu, takže záznamy v pozemkové knize nic o poškození neprozrazují. V domkářské pozemkové knize jsem nenašel žádný domek, u něhož by bylo zapsáno, že shořel.

image005

Obrázek F. B. Wernera z poloviny 18. století ukazuje vpravo tvar kostelní věže, který zřejmě zanikl požárem v roce 1794

 

Uvedené publikace jsou zveřejněny v řadě A Pramenů k hostivické historii. Citované pozemkové knihy jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Praze ve Sbírce pozemkových knih Okresního soudu Unhošť (knihy 4, 120 a 155)

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 76. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003