Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 77. část

 

 

Stalo se před 280 lety:
Obnovena hostivická farnost

(říjen 2014)

 

Třicetiletá válka postihla Hostivici také tím, že zanikla zdejší farnost. Kostel byl sice ještě v 17. století obnoven, ale duchovní službu v Hostivici a okolních vsích vykonávali faráři z Kladna nebo z Tachlovic. S některými úkony pomáhali i františkáni z Hájku, z čehož povstávali mezi kladenským farářem a františkány různé finanční spory.

Když v roce 1732 koupila tachlovické panství včetně Hostivice Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská, rozhodla se obnovit i hostivickou a svárovskou farnost. Po vyjednávání s konzistoří se tak stalo 22. dubna 1734. Prvním hostivickým farářem po obnově farnosti se stal P. Norbert Jan N. Ignác Benedikt Kříž z Rosenfeldu, který zde sloužil první mši 30. května 1734.

Protože farní budova byla již od třicetileté války zbořena, bydlel farář nejprve společně s učitelem ve škole. Základní kámen k nové farní budově položil farář při veřejném obřadu 1. října 1737, tedy před 280 lety. Stavba pak probíhala dva roky a několik dalších let pak její hospodářské zázemí. Plány a účty ze stavby vlastní fary se nejspíše nedochovaly, v Národním archivu se nacházejí účty až z let 1737 až 1741, tedy nejspíše ze stavby hospodářského zázemí fary.

 

Článek vychází z Pamětí okresu Unhošťského od Františka Melichara z roku 1890 a z Pamětí farní osady Hostivické, které sepsal Josef Ptáček v roce 1915. Tyto publikace jsou zveřejněny v řadě A Pramenů k hostivické historii. Melichar uvádí, že fara byla obnovena a první mše sloužena již v roce 1733, tyto údaje však neodpovídají zápisům v nejstarší pamětní knize hostivické farnosti (SOkA Praha-západ, Římskokatolický farní úřad Hostivice, kniha 1). Účty ze stavby fary jsou uloženy v Národním archivu ČR, Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha – spisové pododdělení Tachlovice, karton 20.

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 77. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003