Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 79. část

 

 

Stalo se před 80 lety:
Rudý teror v Hostivici

(prosinec 2014)

 

Za první republiky se proti sobě dost výrazně vymezovaly jednotlivé politické strany a zvláště silné rozpory panovaly mezi stranami občanskými a socialistickými, zvláště pak mezi nejpravicovějšími národními demokraty a nejlevicovějšími komunisty. Zprávy z obou stran nepostrádají emoce a zvláště novinové články proti konkurenci se nesly v poněkud agresivním tónu. Názornou ukázkou může být článek, který vyšel 1. prosince 1934 v Národních listech, novinách blízkých národním demokratům:

 

 

Po nezdařeném rudém teroru v Hostivicích – rudé uličnictví.

 

V těchto dnech se konala v Hostivicích-Litovicích veřejná schůze lidu, svolaná místní organisací čsl. národní demokracie. Socialistické strany a komunisté horečně agitovali mezi stoupenci, aby schůzi znemožnili. Návštěva byla veliká, ale socialisté s komunisty pohořeli. Jako referent promluvil dr. Lad. Rašín, jehož skvělá řeč byla provázena mohutným souhlasem. Socialisté s komunisty marně se snažili, aby znemožnili projev pro národní sjednocení. Dr. Lad. Rašín parádně čelil hrubým výkřikům poštvaných lidí a jeho vtipné odpovědi vyvolávaly salvy smíchu, když usazoval socialisticko-bolševická „práčata“, jež vedl zaměstnanec nemocenské pokladny p. Stehlík, který však po schůzi se dr. L. Rašínovi – omlouval a prosil za prominutí; myslel, že je jiný, než jak jej poznal… Několik set lidí, jež bylo přítomno schůzi, si učinilo úsudek o našich socialisticko-bolševických nepřátelích, kteří ze schůze – o níž se mluví v celém kraji – odešli s blamáží. Rudá práčata se však za to pomstila… Neznámý dosud uličník využil nepřítomnosti hlídače auta dr. Rašína a prořezal mu ostrým předmětem dvě pneumatiky. Místo důvodů, bojují proti národnímu sjednocení terorem, rámusením a uličnickým poškozováním cizího majetku.

–r.

 

Není zřejmé, nakolik článek objektivně líčí události a nakolik je jen politickou agitkou.

K pochopení některých souvislostí je vhodné doplnit, že zaměstnanec nemocenské pojišťovny Josef Stehlík byl funkcionářem sociální demokracie. Jeho bratr Václav Stehlík byl funkcionářem komunistické strany, ale také hostivickým starostou v letech 1923 až 1928 a předsedou místního národního výboru v roce 1945.

 

Článek byl zpracován s využitím novin zveřejněných v projektu Kramerius Národní knihovny ČR (http://kramerius.nkp.cz)

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 79. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003