Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 82. část

 

 

Stalo se před 140 lety:
První hostivické skladby učitele Františka Josefa Pelze

(HM 3/2015)

 

Před 140 lety, v roce 1875, zaplavily noviny články o tom, jaká nová hudební díla složil hostivický učitel František Josef Pelz. I díky pamětní desce na bývalé škole, nyní domě služeb s městskou knihovnou, si Pelze spojujeme hlavně se sokolskou skladbou „Lví silou“. Jeho záběr byl však mnohem, mnohem širší…

 

 

Pelz se narodil 23. září 1848 na Zbraslavi a vysvědčení učitelské způsobilosti získal v roce 1866, tedy ve věku 18 let. Řadu let byl pouze zatímním učitelem, což znamená, že neměl nárok na důchod a další výhody státní služby a navíc ho okresní školní rada na Smíchově mohla přesouvat mezi školami podle potřeby. Po působení ve školách ve Slivenci, v Úněticích, v Horním Bezděkově a v Unhošti byl jmenován v září 1874 hostivickým zatímním učitelem, když dosavadní mladší učitel František Šimek nahradil na místě řídícího učitele zemřelého Jana Tůmu.

Záhy se o Pelzově působení v hostivické škole dozvídáme z řady novinových článků. Již v listopadu 1874 je Pelz podepsán spolu s ostatními učiteli pod poděkováním Čeňku Ulrichovi, císařskému správci a místnímu školnímu dozorci, za obstarání potřebných pomůcek pro školu, které vyšlo v Národních listech 17. listopadu 1874. Dne 3. ledna 1875 pak Národní listy otiskly Pelzovo poděkování slavné místní školní radě v Hostivici za udělení bytného ve výši 120 zlatých ročně. Informace o této podpoře vyšla i v Poslu z Prahy, a to hned dvakrát: 3. ledna 1875 jako redakční článek a o tři dny později jako Pelzův inzerát. Bez tohoto příspěvku by se asi Pelzovi hledalo bydlení v Hostivici mnohem obtížněji, vždyť ještě na začátku 20. století jeden z hostivických učitelů nesehnal v Hostivici žádné bydlení a denně do školy chodil pěšky z Liboce. V roce 1875 se zaváděly metrické míry a Pelz uspořádal v březnu řadu přednášek „o nové míře a váze“ pro občany z Hostivice i okolí. Zprávu o tom přinesly Národní listy, Pražský denník, Posel z Prahy i Beseda učitelská.

Řada článků z jara 1875 se týká Pelzovy hudební činnosti. Dne 2. dubna 1875 je v Národních listech Pelz zmiňován jako bývalý sbormistr unhošťské besedy a ředitel unhošťského zpěváckého spolku Lípa a jsou ohlášeny jeho dvě nové skladby: třasák „V blahém roztoužení“ věnovaný kladenské besedě Budislav a francouzská polka „Zamilovaný Janek“ věnovaná hornické kapele v Rapicích (nyní Kladno-Vrapice). Hned nato 14. dubna 1875 Národní listy oznamují, že Pelzovu píseň ve formě valčíku „Idylla“ složenou pro soprán a alt s doprovodem piana uvedla v premiéře unhošťská beseda na koncertě 25. března a zpívaly ji Josefa Urbanová a Antonie Danešová. Skladbu autor věnoval Jaroslavě Bělohradské z Červeného Újezda. O dalších nových Pelzových skladbách informovaly Národní listy 12. května 1875. Na plese unhošťské besedy hrála kladenská kapela pana Kindla rychlou polku „Veselá Berta“ a francouzskou polku „Vyrovnání“. První skladbu Pelz věnoval Jindřišce Ulrichové z Hostivice, druhou Josefě Urbanové z Unhoště. Ani tím se však Pelz nevyčerpal – do červencové schůze unhošťsko-kladenské učitelské jednoty „Komenský“ poslal k posouzení skladu nazvanou „Hymna učitelská“. Spolek dopis předal „odboru pro posuzování skladeb hudebních“. Zprávu v Besedě učitelské z 22. července 1875 doplnila další z 12. srpna 1875, která upřesňuje, že slova k Hymně učitelské složil Josef Wünsch a Pelz skladbu věnoval školnímu inspektorovi Josefu Pilařovi.

Od 1. září 1875 se Pelz stal správcem školy v Nenačovicích a poté působil v Horních Mokropsech, v Trnové a v Holubicích. Do Hostivice se vrátil až v roce 1885, přičemž svou skladbu „Lví silou“ složil v roce 1882 a věnoval kralupskému Sokolu. Hostivice tedy nebyla místem zrodu tohoto nejslavnějšího díla, které ale přineslo Pelzovi nemálo trápení. Skladbu totiž tiskem vydal jako své dílo i kolínský kapelník František Kmoch. Pelz na své autorství upozornil několika inzeráty, přesto dodnes občas někdo připíše tuto skladbu Kmochovi.

Františka Pelze si v Hostivici spojujeme kromě školy hlavně se Sokolem. Své sokolské skladby věnoval v roce 1895 sokolskému muzeu. Aktivně působil i ve zdejší jednotě založené v roce 1892, dokonce tak horlivě, že cosi sjednal jménem jednoty bez vědomí výboru a dostal kvůli tomu od výboru vytýkací dopis. Hostivický Sokol připomněl Pelzovu památku odhalením jeho pamětní desky v roce 1932 i znovuodhalením v roce 1969.

 

Zápis skladby Lví silou v hostivické sokolské kronice

 

Pelz skládal hudbu k různým příležitostem. V roce 1886 mu vyšly tiskem „Slavnostní zpěvy ku jmeninám a narozeninám Jejich Veličenstev císaře a císařovny, korunního prince a princezny“ na slova Aloise Stadlmanna pro 2 a 3 hlasy s doprovodem harmonia nebo piana. K pražské jubilejní výstavě v roce 1891 složil nejprve pochod pro čtyřhlasný sbor „1 000 000“ k příležitosti 1 000 000. návštěvníka výstavy a poté kvapík „Dvoumiliontý“ a francouzskou polku „Sličná Holanďanka“ pro velký vojenský smyčcový orchestr. Na rozloučenou s touto výstavou pak byly uvedeny 18. října 1891 Pelzovy nové skladby „Slavnostní pochod“ a francouzská polka „Podřipanka“. Zahájení lékárnické výstavy v roce 1896 doprovázel Pelzův slavnostní výstavní pochod „Hygea“ pro velký dechový orchestr.

V Hostivici překvapivě upadlo v zapomnění, že Pelz působil i v hasičském hnutí. Není známo, zda byl členem hostivického sboru dobrovolných hasičů, ale určitě působil na zemské úrovni – v roce 1911 byl členem výboru a technické komise Zemské ústřední hasičské jednoty. V roce 1891 vyšla tiskem skladba „Hasičská“ pro čtyřhlasý mužský sbor, k níž F. J. Pelz složil slova i hudbu. Na národopisné výstavě v roce 1895 pak získal diplom uznání Ústřední zemské hasičské jednoty království Českého za „Slavnostní pochod českých hasičův“. K sjezdu slovanského hasičstva v Praze v roce 1903 Pelz složil slavnostní pochod slovanský pro velký dechový orchestr, který vycházel z české, moravské, slezské a polské národní písně. V roce 1911 se podílel na vydání „Sborového zpěvníku hasičského“ a „Sborníku hasičských pochodů“.

Po mém zjištění se připomenutí F. J. Pelze jako hasičského hudebního skladatele ujal člen místního sboru a náměstek starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Václav Liška st., který v roce 2014 vydal publikaci Hasičské skladby. Obsahuje dvě skladby hudebních skladatelů Antonína Dvořáka a Františka Josefa Pelze.

Článek byl zpracován s využitím novinových článků dostupných v projektu Národní knihovny ČR Kramerius (http://kramerius.nkp.cz).

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 82. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003