Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 86. část

 

 

Stalo se před 140 lety:
Požár na Břvích

(HM 7–8/2015)

 

Před 125 lety, v roce 1890 vznikl v Hostivici sbor dobrovolných hasičů. Historii sboru jsme připomněli v seriálu Hostivice před sto lety v únoru 2008 a při „kulatém“ výročí v roce 2010 vydali zdejší hasiči přímo knihu o své historii. Letošní půlkulaté výročí proto připomeneme dosud neznámými zprávami o požárech před založením sboru.

 

Přesně před 140 lety, v červnu 1875 došlo k požáru na Břvích. Pražský denník z 19. června 1875 o události informoval takto:

 

 

Z Hostivic, 14. června. V sobotu o půl 5. hod. odpoledne vyšel v domku č. 28 v blízké obci Břvích oheň, který střechu jeho zničil. Že se oheň dále nerozšířil, sluší děkovati rychlé pomoci osadníků, kteří se bez prodlení s potřebnými hasičskými nástroji na místo ohně dostavili. Majitel domku, ovčák Frant. Šafránek, který dobou tou v Bubenči meškal, počítá si škody 400 zl., ponížen jest na 380 zl. Nájemcovi v témže domku Janu Bambaskovi uhořely koza a 8 mladých husí, vše v ceně 14 zl. Myslí se, že oheň povstal neopatrností.

 

 

Přestože ještě nebyl založen hasičský sbor, všichni majitelé domů byli povinni mít doma hasičské vybavení. Byli tak schopni v případě vypuknutí požáru přispěchat na pomoc. Nejpodrobněji byla tato povinnost popsána při povolování nových domků v Jenečku v nynější Novotného ulici ve 20. letech 19. století:

 

 

A nesmí ani od gruntu něco pryč odevzdáno ani něco přistavěno býti, stavení jest však vždy od jednoho každého držitele v dobrém stavu držení, komíny na své vlastní útraty vymetat nechati a vždy s potřebnýma košíkama, hákama a žebříkem k hašení ohně zaopatřený býti povinen.

 

 

Ještě o něco dříve, 14. července 1868, shořely v Hostivici tři chalupy a ovčín. Průběh hašení ztěžoval vítr, ale jinak o požáru moc nevíme. Až začátkem září se v jedné hospodě v pražském židovském městě přiznal 19-letý tulák, že byl hostivickým žhářem, protože se chtěl pomstít jednomu z hospodářů za to, že ho u sebe nenechal přespat. Při přiznání prý tulák litoval, že Hostivice nevyhořela celá. V těchto skutečnostech se noviny shodují. Podle Národních novin se tulák jmenoval Václav P. a k přiznání ho prý vedl hrůzný sen. Pražský denník vydaný rovněž 5. září 1868 naproti tomu tvrdil, že pachatelem byl Antonín Hora z Velvar, ve svém věku již devatenáctkrát trestaný. Pražský denník se k případu vrátil ještě 21. května 1869, kdy se ukázalo, že údajný žhář se jmenoval Václav Pokorný (pravdu se jménem tedy měly konkurenční Národní noviny) a svou účast na požáru si vymyslel, aby si dopomohl k zaopatření v trestnici přes zimu. Výslechem svědků bylo potvrzeno, že Pokorný požár skutečně nezaložil. Tím, že neprávem seděl v trestnici, způsobil státu škodu přes 25 zlatých. Navíc před zatčením ukradl boty jednomu kaplanovi, v trestnici spáchal výtržnost tím, že nadával kuchařce za špatnou stravu, a strážníkovi vytrhl zbraň, čímž se dopustil zločinu veřejného násilí. Za všechny tyto činy byl odsouzen ke dvěma letům těžkého žaláře. Pachatel hostivického požáru, byl-li nějaký, zřejmě zůstal nevypátrán.

 

O třetím z požárů, který v Hostivici vypukl v roce 1882, se dozvídáme jen z děkovného inzerátu rolníka Josefa Chlupatého, který otiskly Národní noviny 26. června 1882:

 

 

Slavné pojišťovací bance „Slavii“. Považuji za svou povinnost vysloviti sl. řiditelství pojišťovací banky „Slavia“ za rychlé, správné vyšetření škody, spůsobené ohněm v minulém měsíci na mé stodole v Hostivicích, jakož i za uspokojivé urovnání utrpěné škody, své vřelé díky i odporučuji zároveň  hospodářům našim vlastenecký tento náš ústav co nejlépe. V Hostivicích, dne 21. června 1882. Jos. Chlupatý.

 

 

Článek byl zpracován s využitím starých novin zveřejněných na internetu v projektu Kramerius Národní knihovny ČR. Povinnost mít dům vybaven náčiním k hašení je citována podle domkářské pozemkové knihy z roku 1800 (SOA Praha, Sbírka pozemkových knih – Okresní soud Unhošť, kniha inv. č. 17).

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 86. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003