Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 87. část

 

 

Stalo se před 80 lety:
Postavena hostivická mlékárna

(HM 9/2015)

 

Bývalému kravínu na rohu ulic Čsl. armády a Cihlářské, nynějšímu sídlu firmy PREX, a. s., se říkalo a občas dodnes říká také ovčín. Stavba totiž původně sloužila k chovu ovcí. Kolem roku 1870 chov ovcí v Čechách upadl, protože nemohl konkurovat dovozu levné vlny z Anglie. Jako mnohé jiné ovčíny byl i ten hostivický změněn na kravín a byly v něm provedeny různé tehdy moderní úpravy. Pro nás je však zajímavé hlavně to, že snad v roce 1870 u kravína vznikla první průmyslová mlékárna v Čechách. Provoz byl zajišťován pomocí parního stroje.

V roce 1935 byl v Praze zakázán prodej neošetřeného mléka, proto státní statek během tohoto roku postavil novou mlékárnu vedle zámeckého dvora, v bývalé zámecké zahradě. Podle obecní kroniky stála stavba 1,5 milionu Kč a byla dokončena v srpnu 1935, tedy před 80 lety.

Mlékárna spadala nejprve pod státní statky, později patřila k Trojské mlékárně či k Radlické mlékárně jako součást národního podniku Laktos. V roce 1997 byl v mlékárně ukončen provoz. V roce 2003 pak byla mlékárna zbořena a v následujícím roce na jejím místě vznikla prodejna LIDL.

Historii mlékárny se již dříve věnoval na stránkách Hostivického měsíčníku kronikář Antonín Štětka. Výročí proto připomeneme raději několika obrázky.

 

Mlékárna za druhé světové války, s dvojjazyčným označením

 

Mlékárna v roce 1946

 

Mlékárna od vjezdu v roce 1985

 

Vjezd do mlékárny s dobovými reklamami v roce 1994

 

Interiér mlékárny před demolicí, 22. června 2003

 

Bourání mlékárny 14. listopadu 2003

 

Plnění lahví s mlékem v 60. letech 20. století

 

V 80. letech 20. století se mléko balilo do plastových sáčků

 

 

 

Snímky z výroby snad z roku 1984

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 87. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003