Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 92. část

 

 

Stalo se před 230 lety:
Josefský katastr

(HM 3/2016)

 

Před 230 lety, v roce 1785 byly v Hostivici i v Litovicích sestaveny takzvané fasní knihy josefského katastru. K josefskému katastru ještě nevznikla katastrální mapa, ale poprvé obsahuje přehled všech pozemků a jejich majitelů.

Katastr dnes známe jako úřední doklad o vlastnictví jednotlivých nemovitostí. K tomuto účelu dříve sloužily pozemkové knihy, ať již desky zemské pro svobodný majetek či purkrechtní, gruntovní nebo domkářské knihy pro poddanský majetek. Katastr byl pouze evidencí pro účely pozemkové daně a nebyl veden průběžně. Za císařovny Marie Terezie vznikl tzv. tereziánský katastr, který shrnoval výměry a výnosy z pozemků poddanských (rustikálu) i panských (dominikálu). Zdaněn byl rustikál a z dominikálu měly vrchnosti odvádět „dobrovolnou daň“ zvanou Extra ordinarium. Způsob zpracování však nezaručoval spravedlivé zdanění, proto Josef II. přistoupil k vytvoření tzv. josefského katastru. Každý majitel si musel změřit délku a šířku každého svého pozemku a tyto výsledky pak několikadenní pochůzkou zkontrolovala komise tvořená císařským úředníkem, panským úředníkem, rychtářem a několika místními sedláky. Josefský katastr poprvé zdaňoval stejnou sazbou rustikál i dominikál, což se vrchnostem nelíbilo. Po Josefově smrti dosáhly u císaře Leopolda II., že se zdanění počítalo sice podle měření provedeného při tvorbě josefského katastru, ale způsobem, který stanovil tereziánský katastr. Této kombinaci se říkalo tereziánsko-josefský katastr a platila až do dokončení tzv. stabilního katastru v 19. století.

Josefský katastr poprvé definoval jako základní územní jednotky tzv. katastrální obce, kterým dnes říkáme katastrální území. Katastrální obec Hostivice zahrnovala vlastní Hostivici a celý Jeneček. Do katastrální obce Litovice patřily kromě Litovic ještě Břve. Katastrální hranice se později ještě změnily, ve stabilním katastru byla zejména větší část Jenečka přesunuta do katastrální obce Litovice. V polích mezi Hostivicí a Kněževsí, kde je dnes letiště, došlo k výměně některých pozemků mezi katastry. U Litovického potoka patřila významná část luk do Litovic, jejich část přešla do hostivického katastru se stabilním katastrem v roce 1840, zbytek pak kolem roku 1970. Dvě litovická pole u Jenče patřící jenečským sedlákům přesunul stabilní katastr z Litovic do Jenče.

Ve fasních knihách jsou jednotlivé pozemky popsány postupně po tzv. položeních. V názvech položení i v popisech umístění jednotlivých pozemků se dochovala řada místních názvů. Některé z nich zůstávají v paměti dosud, jiné upadly v zapomnění. Pro jejich připomenutí a oživení zařazuji k tomuto příspěvku dvě mapky, na nichž jsou zachycena jednak místní položení, jednak další místní názvy. O původu názvů se můžeme jen dohadovat, někdy se však vysvětlení přímo nabízí. Název Na Valovském by mohl odkazovat k zaniklé vsi Valov, Švihlovské by mohly připomínat původní pole hostivického sedláka Průši Švehly. Silnice procházející před Hostivici od Prahy na západ se tehdy nazývala Karlsbadská podle německého názvů Karlových Varů. Na mapce s místními názvy jsou zároveň vyznačeny všechny v té době existující rybníky a dva háje. Ze starých rybníků již v té době neexistoval rybník pod Jenečkem (nyní západní část ulice Za Mlýnem), který se v té době označoval jako malojenečský panská zahrada. Oba háje se nacházely na severovýchodě Hostivice, v místech, které dnes již patří na území Ruzyně.

Fasní knihy jsou uloženy v Národním archivu ČR ve fondu Josefský katastr pod inv. č. 5644 a 5648. Jejich úplný přepis spolu s úvodním komentářem je zveřejněn jako svazek č. 2 řady D Pramenů k hostivické historii na webu Hostivické historie. Mapy vznikly porovnáváním jednotlivých údajů josefského a stabilního katastru a namalovala je Alena Kučerová.

Názvy místních položení podle josefského katastru:

v katastrální obci Hostivice

v katastrální obci Litovice

H     Hostivice

L      Litovice

1.        Místní plac

1.        Místní plac obce Litovic

2.        U ovčína

2.        U splavu

3.        U rokle

3.        U kaplí

4.        Na posvátném

4.        (bez názvu)

5.        U pražské cesty

5.        U chmelnice

6.        U úvozu

6.        U panské zahrady

7.        Na soudním

7.        U drah

8.        Na fořtě

8.        U Litovic

9.        U zadní horky

9.        U sádek

10.     U průhonu

10.     U Hájku

11.     Na pískách

11.     U ovčína

12.     Za zahradami

 

J      Jeneček

B     Břve

1.        Místní plac

1.        Místní plac

2.        Nad rybníkem

2.        U chajenského rybníka

3.        U luk

3.        U Krahulova

4.        Na klínách

4.        U litovského mlýna

5.        U dobrovízských hranic

 

Další místní názvy podle josefského katastru:

1.        Čertovky

2.        Červený kříž

3.        Krahulov

4.        Na dolíku

5.        Na dlouhým

6.        Na hrobech

7.        Na provázku

8.        Na radlici

9.        Na rumpále

10.     Panská zahrada malojenečská

11.     Průhon

12.     Rokle

13.     Skalka

14.     Šance

15.     Škrábek

16.     Švihlovský

17.     Tachlovská cesta

18.     U dubu

19.     U hrušky

20.     V rybníčkách

21.     Valovský

22.     Zelený kříž

23.     Žákovský

 

Rybníky zaznamenané v josefském katastru:

A.   Břevský

B.    Čekal

C.   Čížek

D.   Kala

E.    Litovický

F.    Nekejcov

G.   Pátek

H.   Peterský

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 92. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003