Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 95. část

 

 

Stalo se před 105 lety:
Zpráva o stavu chovu psů v Litovicích

(HM 5/2016)

 

Ředitel Městské policie Hostivice K. Vodolan pravidelně v Hostivickém měsíčníku hlásí, jaké řešili strážníci přestupky související s chovem psů. Takovému zpravodajství se těžko konkuruje, přesto zaměřím toto pokračování seriálu Stalo se před… právě na chov psů v Litovicích a na opatření spojená s ochranou proti vzteklině.

Při výskytu vztekliny, která se objevovala na sklonku 19. století a před první světovou válkou nikoliv výjimečně, nařizovalo okresní hejtmanství příslušná ochranná opatření, k nimž patřilo zejména nařízení, že všichni psi v postižené oblasti musí být přivázáni řetězem. Tak se stalo v roce 1878, když hostinskému v Unhošti utekl pes, který v Jenči pokousal devět psů a tři prasata. Tehdy museli být litovičtí psi uvázáni po dobu šesti týdnů. V roce 1889 bylo zajištění psů nařízeno dokonce po dobu dvou měsíců a pobíhající psy bez náhubku měl odchytávat pohodný. V roce 1894 žádal litovický obecní úřad o zrušení nařízené kontumace psů (takto bylo nazýváno jejich zajištění řetězem) z důvodu, že psi v důsledku vedra trpí. Okresní hejtman stroze odpověděl, že vzteklina se nepřenáší horkem, ale stykem s nakaženým zvířetem, a že každý hospodář může svému psovi zajistit dostatek čisté vody, jinak by šlo o týrání. Při tomto opatření bylo zároveň zakázáno braní psů do hostinců a do veřejných místností vůbec, což naznačuje, že takové počínání jinak nemuselo být výjimečné.

Z let 1910 a 1911, kdy se vzteklina vyskytla opakovaně, se dochovaly dokonce seznamy chovaných psů. Jména psů a jejich popis byly uvedeny postupně pro jednotlivé majitele podle čísel popisných jejich bydliště. V roce 1911, tedy před 105 lety, bylo ve spojených obcích Litovice, Břve a Jeneček chováno celkem 139 psů, což bylo víc než tehdejší počet domů (těch bylo jen 120). Někteří majitelé domů nevlastnili žádného psa, jiní jich naopak měli několik. Rekordmanem byl řezník Max Klein z Litovic čp. 12 se šesti psy.

V seznamu se nejčastěji opakovala tato jména psů: 14× Vořech a Alík, 11× Puntík a Bela, 4× Milan, Cukrdle a Amina a 3× Plosík, Cikán a Brok. Další jména se objevila jen jednou nebo dvakrát. Podívejme se pro zajímavost, jakou fantazii lidé před stoletím při pojmenovávání psů měli. V Litovicích najdeme Ašanta, Boje, Čubu, Floka, Floru, Greifa, Chlapíka, Lesana, Lustika, Mindu, Muflíka, Peňu, Plose, Pozora, Pusíka, Ria, Rolanda, Šalíka, Šotka, Škardíka, Todu, Tygra, Vertmana, Žáka a Žulu. Mezi břevské psy patřili Arna, Čokl, Hektor, Lafka, Mera, Pinčl, Věřín, Zora a Žokin. Při procházce Jenečkem by na vás před 105 lety štěkali Azor, Balík, Dona, Lorda, Lupen, Nera, Puclík, Rigo, Rolda a Silva. Někteří psi nebyli v seznamu pojmenováni, proto součet jmenovaných psů neodpovídá celkovému počtu.

Na ukázku zařazuji i několik popisů psů. Obecní úřad totiž většinou neuváděl rasu (výjimkou byli např. kříženec špice Puntík patřící Františku Umonovi z Litovic čp. 25 či švédský ovčák Žak, kterého vlastnil přednosta litovického nádraží Josef Jass), ale popis vzhledu. Tak třeba Puntík patřící řezníku Václavu Zpěváčkovi z Litovic čp. 2 byl „malý, krátkosrstý, bez ohonu, na hřbetě žlutavý, pod břichem a krkem bílý, uši krátké“. Podle popisu „malý, dlouhosrstý, žlutý, pod břichem světlý, uši dlouhé, ohon chvostnatý“ tehdy jistě všichni poznali Čokla, který patřil Antonínu Hytychovi ze Břvů čp. 24. Z Jenečka jsem jako příklad vybral Lordu patřícího Bedřichu Stádníkovi z čp. 1: „Velký, s delší srstí, tmavožlutý, pod břichem a krkem světlý, přední nohy od kolen a zadní u konců bílé, konec ohonu světlý, uši dlouhé černošedé“.

Článek byl sestaven s využitím písemností uložených ve Státním okresním archivu Praha-západ ve fondu Archiv obce Litovice v kartonu 13 pod inv. č. 180 a výnosů publikovaných v Úředním listu c. k. okresního hejtmanství na Kladně, jehož výtisky jsou nyní uloženy ve Státním okresním archivu Kladno.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 95. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003