Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 96. část

 

 

Stalo se před 70 lety:
První Litovický okruh

(HM 6/2016)

 

Zatímco v květnu 2016 se úspěšně běžel třetí ročník závodů Hostivice RUN, v květnu 1946 proběhl první ročník jiného běžeckého závodu. Říkalo se mu Litovický okruh, šlo o závod tříčlenných hlídek a běh se konal k výročí osvobození.

Přípravu prvního ročníku v roce 1946 provázely různé organizační obtíže. Největší z nich spočívala ve volbě vhodného termínu. Ve chvíli, kdy již byly vytištěny plakáty, okresní osvětový inspektor Václav Sklenář donutil Místní národní výbor v Litovicích a litovickou místní radu osvětovou ke změně termínu. Běh se nemohl konat 5. května, tedy v den vypuknutí pražského povstání, protože podle usnesení vlády měl být tento den smutečním dnem, a od 4. do 8. května se neměly konat žádné sportovní akce. Litovický MNV a osvětový inspektor si vyměnili několik nepříliš lichotivých dopisů, v nichž řešili, kdo problém zavinil.

V roce 1950 se konaly dokonce dva běhy. Závod tříčlenných hlídek „Litovický okruh“ se běžel v sobotu 6. května se startem a cílem u Lindbetonky (pozdější STS), trať vedla kolem Litovického rybníka na Břve, k litovickému nádraží a kolem tvrze zpět. Po skončení závodu byly položeny věnce a kytice u pomníku padlých a poté odstartoval závod dorostenců zvaný „Běh 5. května“, který se běžel z hostivického náměstí kolem školy, přes les a po hrázi Litovického rybníka k litovickému pomníku padlých.

Takto byla historie závodu připomenuta v roce 1977: „Na paměť povstání českého lidu byl v letech 1946–1952 v naší obci organizován běžecký závod tříčlenných družstev. Trať, dlouhá asi 7 km, vedla z osady Jeneček k lito­vic­kému parku, dále k litovickému nádraží, na křižovatku k Chýni, ke Břvům, cestou k hájov­ně v bažantnici, po pěšině kolem rybníka a zpět k továrně Lindbeton. Škoda, že závod pro malý zájem zanikl. Má však své místo v historii tělesné výchovy a sportu u nás.“

  

  

Článek byl sestaven s využitím písemností uložených ve Státním okresním archivu Praha-západ ve fondu Místní národní výbor Litovice v kartonu 2 pod inv. č. 29, zápisu v Kronice obce Hostivice 1950–1970 a textu v knize Hostivice – 700 let života a práce na straně 64. Snímky pocházejí z hostivické fotokroniky Kulturní a veřejný život v obci.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 96. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003