Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 97. část

 

 

Stalo se před 750 lety:
První písemná zmínka o Litovicích

(HM 9/2016)

 

Dne 2. července 1266 byla sepsána latinsky psaná listina, na jejímž základě získal břevnovský klášter fojtství v Broumově. Zde následně vznikl další benediktinský klášter, který dlouhodobě udržoval vazby do Břevnova.

Čím je tato událost významná pro Hostivici? Mezi svědky je uveden Rehnic de Luttowich, tedy Řehník neboli Řehoř z Litovic. Listina je tak první písemnou zmínkou o jedné ze vsí tvořících nynější Hostivici.

Řehník z Litovic byl podkomořím a později komořím královny Kunhuty, druhé manželky českého krále Přemysla Otakara II. Jako významný dvořan byl Řehník svědkem několika listin, je na nich však uváděn pouze jménem Řehoř a funkcí. Jeho vztah k Litovicím je doložen až na listině z roku 1279, poslední, na níž se objevuje jeho jméno. K této listině je totiž přivěšena částečně poškozená pečeť s rodovým erbem a nápisem Gregorius de Lutto

Jak vypadaly Litovice v Řehníkově době? To netušíme, přímo Litovic se netýká žádná dochovaná zpráva. Tradičně se uvažuje, že již v Řehníkově době v Litovicích stála tvrz, i když ještě ne ta, která se zachovala do současnosti. Pro toto tvrzení neexistuje žádný písemný doklad a dosud nebyly objeveny ani žádné archeologické pozůstatky takové stavby. Pouze kronikář František Pražský zmiňuje, že Řehník vydržoval 30 ozbrojenců, což byla v té době značná vojenská síla. Nelze vyloučit, že zázemí pro tolik lidí poskytovaly právě Litovice, nelze to ale ani doložit. Řehník začal stavět hrad v Dražicích u Benátek nad Jizerou a po tomto místě se potom jeho rod nazýval.

Nejvýznamnějším Řehníkovým synem byl pražský biskup Jan IV. z Dražic. Jeho osudy, které se prolínají s vymřením Přemyslovců, působením krále Jana Lucemburského (za něj Jan IV. zastával dočasně funkci zemského správce, tedy nejdůležitějšího muže země během královy nepřítomnosti) a prvními vladařskými počiny budoucího císaře Karla IV. a jsou ovlivněny dlouholetým pobytem u papežského dvora ve francouzském Avignonu, jsou poměrně dobře zpracovány a staly se předmětem dvou samostatných monografií. Žádná z dostupných zpráv se však netýká Litovic. Jediným dokladem o tom, že biskup nadále vlastnil Litovice, je tak jeho stavba tvrze.

Podrobněji se osobám Řehníka z Litovic a Jana IV. z Dražic a dalším osobám z tohoto rodu, jímž začínají litovické dějiny, věnuje právě vycházející kniha nazvaná jednoduše Litovice.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 97. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003