TACHLOVICKÉ PANSTVÍ

 

Úvod -> Ukázka rodopisu

 

 

RODINNÉ OSUDY SEDLÁKŮ Z HOSTIVICKÉHO STATKU ČP. 4

 

 

Tato stránka představuje možnosti bádání o osudech konkrétních rodů

 

 

Hostivický statek čp. 4

 

Statek čp. 4 ve 30. letech 20. století, žena stojící vpravo je Magdalena Čermáková

 

Z nejstarší historie statku

·         v roce 1610 drží statek Jan Valata, má ho zaplacený

·         v roce 1621 získává statek Vít Chladil

·         v roce 1657 je statek pustý, nazývá se po posledním majiteli Chladilovská chalupa
(podobně byly zvány v pozemkových knihách obnovených v roce 1657 i další usedlosti na panství)

 

Obnova statku po třicetileté válce

·         v roce 1673 vrchnost znovu postavila chalupu a přidělila ji Jiřímu Trčkovi, který ji opustil

·         od roku 1676 hospodaří Kryštof Kroc, ale vrchnosti nic nesplatil

·         v roce 1688 přichází Jiří Janeček

 

Rod Janečků/Ptáčníků

 

Jiří Janeček († 1698)

·         Jiří Janeček z Tachlovic s manželkou Annou roz. Roztočilovou (svatba 15. 11. 1682 v Hostivici) přichází na Chladilovskou chalupu roku 1688

·         druhá manželka Kateřina (*kolem 1671)

 

Vojtěch Janeček/Ptáčník

·         vdova po Jiřím Janečkovi Kateřina se znovu provdala za Vojtěcha Janečka/Ptáčníka

·         Vojtěch a Kateřina mají spolu nejméně čtyři děti – první dvě jsou v matrice narozených zapsány pod příjmením Janeček, další pod příjmením Ptáčník

·         možné vysvětlení změny příjmení: Vojtěch při příchodu na chalupu převzal příjmení původního hospodáře, poté se vrátil ke svému (příjmení nebyla v té době ještě ustálená)

 

Martin Ptáčník (* 1702 – † 1785)

·         při narození zapsán v matrice narozených jako Matěj Janeček, později vystupuje pod jménem Martin Ptáčník

·         postupně měl 4 manželky a 15 (možná 16) dětí

– Terezie roz. Hartmanová z Jenče – osm dětí, v dětském věku zemřelo šest

– Kateřina – jedno dítě, zemřelo v dětském věku

– Alžběta roz. Trýbová, asi z Hostivice – pět dětí, zemřely v dětském věku

– Magdalena – jedno dítě, zemřelo v dětském věku

 

Děti Martina Ptáčníka

·         syn František Ptáčník zemřel ve věku 22 let

·         usedlost zdědila dcera Anna provdaná za Matěje Pachmana – jediný potomek, který žil v době smrti otce (nelze ověřit, jak by rodina reagovala na opatření císařovny Marie Terezie, že statek má dědit nejstarší syn namísto do té doby obvyklého nejmladšího)

 

Rodiny Martina Ptáčníka:

Martin Ptáčník

Martin Ptáčník 2

Martin Ptáčník 3

Martin Ptáčník 4

 

Rod Pachmanů

 

Matěj Pachman († 1824)

·         do Hostivice se přiženil z Únětic

·         s manželkou Annou rozenou Ptáčníkovou měli čtyři děti, v dětském věku zemřely tři

·         hostivický rychtář

 

Václav Pachman (* 1780 – † 1849)

·         syn Matěje Pachmana a Anny rozené Ptáčníkové – jediný, který žil v době smrti otce

·         s manželkou Marií roz. Korecká (*1785 †?) měli celkem 15 dětí, nejméně pět zemřelo v dětském věku

·         hostivickým rychtář

 

Děti Václava a Marie Pachmanových

 • Anna (* 1808) – s Josefem Horešovským na hostivickém statku čp. 10
 • Veronika (* 1810) – s Františkem Zábranským na statku v Jenečku čp. 6
 • Lidmila (* 1812 – † 1869) – s Františkem Kozákem původně z Jinočan na rodném statku
 • Marie (* 1820) – s Františkem Blažkem, domkářem v Drahelčicích
 • Matěj (* 1828) – poklasný na hostivickém dvoře
 • neznámé osudy: Josef (* 1806), Jan (* 1818), Václav (* 1823), František (* 1826)
 • Václav Pachman dokázal obstarat pro dcery takové věno, že tři z nich se dostaly na statek
 • není známo, proč statek zdědila dcera

 

Rod Kozáků

 

František Kozák (* 1817)

 • pocházel ze statku z Jinočan, na hostivický statek čp. 4 se přiženil k Lidmile rozené Pachmanové (svatba 28. 4. 1835)
 • kromě statku čp. 4 získal statek čp. 2 a dožíval v domku čp. 33
 • s manželkou Lidmilou 11 dětí, s druhou manželkou Marií Novou 1 dítě

 

Dcery Františka a Lidmily Kozákových

·         Barbora (* 1837) – na statek do Letů

·         Marie (* 1842) – na statek do Jedomělic

·         Anna (* 1851) – za Matěje Čermáka z Lidic

 

Synové Františka Kozáka

 • Václav Kozák (* 1840 – † 1881) – dědí statek čp. 4, postavil nový statek čp. 100, zemřel při oslavách svatby korunního prince Rudolfa následkem výbuchu hmoždíře, oba statky zdědil jeho syn Josef (* 1865 – † 1937)
 • Vavřinec (* 1845) – dědí statek čp. 2, v rodině ho neudržel, manželka se synem (jedním ze synů) pak prý chodila po Praze a žebrala
 • Vendelín (* 1853) – pekař v Hostivici čp. 53
 • hlavní rodinný statek zdědil nejstarší syn, jak bylo v té době obvyklé, František Kozák dokázal předat statek i druhému synovi a obstarat takové věno, že se dvě dcery dostaly na statek

 

Rod Čermáků

 

Matěj Čermák (* 1848 – † 1930)

 • přezdívka: Povstalec (původ neznámý)
 • původem z Lidic, truhlář v Buštěhradě, později v Hostivici čp. 53
 • 12. 6. 1871 se oženil s Annou rozenou Kozákovou (podruhé se oženil 11. 11. 1918 s Annou Mikovou, ovdovělou Durdilovou)
 • v roce 1887 kupují Čermákovi od Josefa Kozáka (synovce Anny Čermákové rozené Kozákové) budovu statku čp. 4; pole od statku čp. 4 připadly ke statku čp. 100, který si ponechal Josef Kozák
 • kupuje nová pole a stává se malorolníkem, přistavuje patro na obytné budově
 • aktivní v hostivickém dění: zakládající člen Hostivíta a sboru dobrovolných hasičů, člen Sokola, člen obecního zastupitelstva

 

Jaroslav Čermák (* 1875 – † 1942)

 • nejmladší syn Matěje a Anny, ale osudy obou starších bratrů ani jeho sestry nejsou známy
 • 6. 5. 1911 se oženil s Magdalenou Svobodovou z Trněného Újezda
 • malorolník, původní obytnou budovu pronajímal jako nájemní byty, s rodinou bydlel ve vedlejší budově čp. 182
 • člen obecního zastupitelstva za agrárníky

 

Rodina Jaroslava Čermáka:

 

Rodina Čermákova na dvoře statku čp. 4:

1930x Pelzova čp. 4

Zhruba uprostřed sedící Anna a Matěj Čermákovi, vlevo Magdalena Čermáková, roz. Svobodová, vedle Anny stojí Božena Čermáková provdaná Kučerová

 

 

Možný program pro rodopis

 

Ke zpracování rodopisných dat používám volně šířený program Ancestry, z něhož zveřejňuji následující ukázky:

 

 

 

Úvod -> Ukázka rodopisu