TACHLOVICKÉ PANSTVÍ

 

Úvod -> Josef Mottl

 

 

Možnosti využití díla kladenského faráře Josefa Mottla
při bádání o historii kladenského okolí

 

 

Kladenský farář Josef Mottl byl jedním z prvních regionálních historiků v našem okolí a jeho dílo obsahuje neuvěřitelné množství cenných poznatků z desk zemských i dvorských, z vrchnostenských i církevních písemností a z dalších pramenů. Z Mottlova díla čerpala řada pozdějších badatelů, přestože nikdy nebylo souhrnně publikováno

 

 

Josef Mottl (1827–1884)

 

Životopisná data:

·         Narozen 27. dubna 1827 ve Svárově

·         Na kněze vysvěcen 27. července 1851

·         1851–1859 kaplan v Kladně

·         1859–1864 farář v Kolči

·         1864–1884 farář v Kladně

·         Zemřel 8. srpna 1884 v Kladně

 

Publikované materiály:

·         Kladno, město a statek v pražském kraji – 1856: Památky archaelogické a místopisné II, str. 7–21 a 58–65, 1931 knižně

·         Kladenští z Kladna – 1874–1877 Památky archaelogické a místopisné X, str. 17–28

·         Stopy zaniklých osad v okresu Unhošťském – 1874–1877: Památky archaelogické a místopisné X, str. 329–344, 513–520 a 694–712

·         O školách vůbec a kladenských zvlášť – 1878: Výroční zpráva měšťanských i obecných škol na Kladně za školní rok 1877–1878, str. 3–13

·         Kladno za pánů Žďárských ze Žďáru – 1879: Výroční zpráva českých měšťanských i obecných škol na Kladně za školní rok 1879–1880, str. 3–25

·         Okres unhošťsko-kladenský za pochodu lidu vojenského k bitvě na Bílé hoře roku 1620 – 1878–1881: Památky archaelogické a místopisné XI, str. 165–178

·         Buštěhrad co zaniklý hrad – 1878–1881: Památky archaelogické a místopisné XI, str. 205–230

·         Tři topografické pochybnosti – 1878–1881: Památky archaelogické a místopisné XI, str. 319–326

·         Církevní zboží v okresu Unhošťsko-Kladenském před husitskými bouřemi – 1878–1881: Památky archaelogické a místopisné XI, str. 555–564

·         Páni z Braškova – 1878–1881: Památky archaelogické a místopisné XI, str. 623–628

·         Okres Unhošťsko-Kladenský za války o dědictví Rakouské – 1881: Výroční zpráva českých měšťanských i obecných škol, jakož i pokračovací školy průmyslové na Kladně za školní rok 1881, str. 3–14

·         Kdo první hledal uhlí na půdě kladenské a kdo je nejdříve tu odkryl? – 1882: Pátá výroční zpráva měšťanských i obecných škol a druhé pokračovací školy průmyslové na Kladně za školní rok 1882, str. 3–14

 

Nepublikované materiály:

·         Písemná pozůstalost – v knihovně Státního okresního archivu Kladno pod sign. E 48/3

·         Pamětnosti města Unhoště a okolí – rukopis ve vázané knize uložen na farním úřadě v Unhošti

·         Zápisy do kladenských farních pamětních knih

·         Údaje o Hájku ve fondu františkánů v Národním archivu (pravděpodobně opis)

 

 

Literatura

 

·         Stanislav KRAJNÍK: Josef Mottl – kladenský kněz a historik, Posel z Budče 16/1999, str. 60–63

 

Přednášku na setkání v červnu 2014 připravil Marian Krucký

 

 

 

Úvod -> Josef Mottl