TACHLOVICKÉ PANSTVÍ

 

Úvod -> Školství

 

 

PRAMENY K HISTORII ŠKOLSTVÍ V PANSTVÍ TACHLOVICE

 

Školní děti před hostivickou školou

 

 

Regionální literatura

 

Smíchovsko a Zbraslavsko (1898):

·         Kapitola Školství, jeho rozvoj historický a stav přítomný (str. 485 až 594)

·         Některé údaje použitelné i pro obce mimo okres – církevní dozor apod.

 

Dějiny školství okresu Kladenského (1898):

·         Napsali Jan L. Černý, Bedřich Jabůrek, František Melichar a František Škorpil

·         Společné úvodní kapitoly a poté popis jednotlivých škol včetně seznamu učitelů

·         Kompletní edice: svazek č. 10 řady A Pramenů k hostivické historii

 

 

 

 

 

Písemnosti tachlovického panství

 

Státní oblastní archiv v Praze – fond Velkostatek Tachlovice – Jeneč:

·         kartony 298 až 301 – patronát církevní a školní (platy učitelů, otop škol, školní fondy, docházka, stavba školy v Jenči)

·         kartony 302 až 306 – patronátní budovy (stavba školy v Tachlovicích, Hořelici, Hostivici, Liboci, Svárově, Loděnicích, Unhošti, Hostouni, Stodůlkách, Ořechu, Lidicích , Družci, Železné, Jenči, Vysokém Újezdě a Nenačovicích)

 

Národní archiv ČR – fond Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha – Administrace toskánských statků:

·         kartony 19 až 26 – záležitosti patronátní a duchovní (kostely, fary, školy – stavby, platy a další)

 

 

Písemnosti státní správy

 

Státní okresní archiv Kladno – fond Okresní školní výbor Kladno:

·         zápisy z jednání

·         personální spisy jednotlivých učitelů (řazeno dle abecedy)

 

Ukázky pocházejí ze soukromých sbírek, nejsou z uvedeného fondu

 

 

 

 

 

 

Školní písemnosti

 

SOkA Kladno a Praha-západ – fondy jednotlivých škol:

·         školní kroniky

·         zápisy z porad

·         výkazy prospěchu

·         a další...

 

Ukázky pocházejí ze soukromých sbírek, nejsou z uvedených fondů

 

 

 

 

 

Zápisy z jednání místní školní rady

 

 

Ze školních kronik

 

 

 

 

Staré noviny

 

Beseda učitelská:

·         zpřístupněna v projektu Kramerius

·         zprávy ze škol, konkurzy na učitele

·         zprávy z učitelských jednot – Budeč hostivická a jiné

 

 

 

 

 

Úvod -> Školství