TACHLOVICKÉ PANSTVÍ

 

Úvod -> Spolky

 

 

Spolkový katastr jako pramen k poznání spolkového života v obcích za Rakousko-Uherska a první republiky

 

 

 

Spolky a jejich evidence

 

Zákon č. 134/1867 říšského zákoníku, o spolčovacím právu:

·         Stanovy připravovaných spolků se předkládaly okresnímu hejtmanství (okresní správě politické, okresnímu úřadu)

·         Stanovy schvalovalo c. k. místodržitelství (zemská správa politická, zemský úřad)

 

Spolkový katastr:

·         Vedl okresní úřad

·         Obsahuje údaje o spolku, datu schválení stanov a jeho změn a o činovnících spolku

·         Spolek musel hlásit každoročně složení výboru nebo jiného orgánu

 

Spolkový katastr – okres Smíchov:

·         Pro období do vzniku politického okresu Kladno (1893) se spolkový katastr smíchovského hejtmanství nedochoval

·         Novější knihy v Archivu hl. m. Prahy – digitalizovány a přístupny na internetu

 

Spolkový katastr – okres Kladno:

Kniha inv. č. 395

·         Spolky vzniklé asi do roku 1900, řazeny chronologicky podle data vzniku, údaje do roku 1932

Kniha inv. č. 396

·         Spolky vzniklé mezi roky 1900 a 1932, řazeny chronologicky podle data vzniku, údaje do roku 1932

Kniha inv. č. 397

·         Hasičské spolky, údaje od roku 1933

Kniha inv. č. 398

·         Ostatní spolky, řazeny podle obcí (neobsahuje vlastní Kladno, resp. obce spadající pod kladenské policejní ředitelství), údaje z let 1933 až 1948

Kniha inv. č. 399

·         Loterijní spolky, údaje od roku 1933

Spisový materiál

·         Na knihy navazuje spisový materiál – kartony 1455 až 1502 (vyhledávání podle spisových značek, složité)

·         Spisy ke spolkům se sídlem v obcích, které se v roce 1949 staly součástí okresu Praha-západ a nebyly v té době zrušené, byly předány ONV Praha-západ (nyní v SOkA Praha-západ ve fondu ONV Praha-západ)

 

Další možnosti hledání údajů:

Národní archiv

·         fond České místodržitelství, inventář České místodržitelství – všeobecná registratura: spolky (pouze torzo databáze, vyhledávání v rejstříku problematické)

·         fond Zemský úřad Praha, inventarizováno, ale inventář není na internetu

 

 

 

Úvod -> Spolky