TACHLOVICKÉ PANSTVÍ

 

Úvod -> Statistika

 

 

Statistika obcí tachlovického panství let 1794 až 1832

 

 

Pramen

 

·         Státní oblastní archiv v Praze, fond Velkostatek Tachlovice – Jeneč, karton 3, fasc. A 30

 

Ukázky zpracování dostupných údajů

 

Počty obyvatel a domů v Hostivici:

 

Červeně poddaní, žlutě domy

 

 

Počty obyvatel a domů v Litovicích:

 

Červeně poddaní, žlutě domy

 

 

Počty panských ovcí na Břvích:

 

 

Počty panských zvířat:

 

Koně

Krávy

Ovce

Průměr

Min

Max

Průměr

Min

Max

Průměr

Min

Max

Hostivice

3,6

1

7

97,3

42

145

526

263

851

Litovice

71,3

36

98

406

406

406

Břve

494

324

798

Jeneček

 

 

Počty poddanských zvířat:

 

Koně

Krávy

Ovce

Průměr

Min

Max

Průměr

Min

Max

Průměr

Min

Max

Hostivice

35,8

26

44

122,8

44

196

120,6

30

413

Litovice

24,9

16

30

73,3

23

140

70,2

24

176

Břve

7,8

6

15

31,9

13

47

73,6

13

560

Jeneček

14,1

10

17

31,9

13

47

70,2

25

110

 

 

 

 

Úvod -> Statistika