TACHLOVICKÉ PANSTVÍ

 

Úvod -> Územní vývoj panství

 

 

ÚZEMNÍ VÝVOJ PANSTVÍ TACHLOVICE

 

 

Mapky jsou zpracovány podle hranic obcí ve stabilním katastru, který vznikl kolem roku 1840

Prameny jsou uvedeny u jednotlivých map, kromě mapy z roku 1732 není rozlišováno, zda k panství patřila celá ves

 

 

Panství Červený Újezd a Kladno

 

 

 

 

 

 

Vznik panství Tachlovice

 

 

 

 

 

 

 

Panství Tachlovice a okolní panství

 

 

 

 

Politický okres Kladno, soudní okres Unhoš

 

 

 

 

Úvod -> Územní vývoj panství