TACHLOVICKÉ PANSTVÍ

 

Úvod -> Zámky a stavby na jiných panstvích

 

 

ZÁMKY A DALŠÍ STAVBY MAJITELŮ TACHLOVICKÉHO PANSTVÍ
V JINÝCH PANSTVÍCH

 

Zámek Hostivice

 

Zámek v Zákupech

 

Zákupy začal budovat jako své zámecké sídlo Julius František vévoda sasko-lauenburský a ve stavbě pokračovala jeho dcera Anna Marie Františka velkovévodkyně toskánská. Současná zámecká expozice je zaměřena hlavně na pobyt císaře Ferdinanda V. Dobrotivého.

 

Odkaz: webové stránky správy zámku

 

 

Znaky Filipa z Neuburku a Anny Marie Sasko-lauenburské, pozdější velkovévodkyně toskánské

 

Ze zámeckých zahrad

 

Hospodářské zázemí zámku není v dobrém stavebním stavu

 

Znak Anny Marie Františky Toskánské na hospodářských budovách

 

Mariánský sloup v Zákupech

 

 

Znak Anny Marie Františky Toskánské na sloupu

 

Zámek v Ploskovicích

 

Zámek v Ploskovicích vznikl jako letní sídlo Anny Marie Františky Toskánské, která si stavbu objednala u svého obvyklého dodavatele – pražského stavitele Václava Špačka. Dílo tohoto stavitele bylo nedávno znovu objeveno.

 

Odkaz: webové stránky správy zámku

 

 

 

 

 

 

Zámek v Kácově

 

Kácovský zámek, který nechala postavit Anny Marie Františka Toskánská, má podobnou dispozici jako hostivický zámek. Na stavbě se rovněž podílel pražský stavitel Václav Špaček a malířskou výzdobu vytvořil Karel Josef Moravini. Zámek sloužil jako sídlo lesní správy, i v současnosti jsou v něm nájemní byty a městys Kácov, který zámek získal, se snaží o jeho postupnou obnovu.

 

Odkaz: webové stránky správy zámku

 

 

Znak Anny Marie Toskánské nad vchodem do zámku, v chybné barevnosti

 

 

První zrestaurovaná freska od Karla Josefa Moraviniho

 

Centrální hala je řešena obdobně jako v Hostivici, ale v jiných proporcích (je užší a delší)

 

Ve spodní části kaple si ředitel lesního závodu nechal zřídit byt

 

Ve vrchní části kaple se dochovala původní výzdoba

 

Mariánský sloup v Kácově

 

 

Zámek v Horní Polici

 

Další stavba Anny Marie Františky Toskánské má rovněž osvětlení řešeno střešním nástavcem. Zámek nyní vlastní obec Horní Police.

 

Odkaz: webové stránky správy zámku

 

 

Mariánský sloup a kostel v Horní Polici

 

Horní Police byla hlavním poutním místem Sasko-lauenburských a Anny Marie Františky Toskánské. Panna Marie Polická je znázorněna i na mariánském sloupu umístěném mezi zámkem a poutním kostelem. Aby se Panna Marie Polická mohla dívat na zámek i na kostel, má socha dvě přední strany – dva obličeje.

 

 

 

 

Zámek v Buštěhradě

 

Zámek v Buštěhradě patří k větším stavbám Anny Marie Františky Toskánské. Po druhé světové válce chátral. Část patřící nyní Městu Buštěhrad je již opravena, část patřící Středočeskému kraji na svou opravu stále čeká.

 

Odkaz: webové stránky o zámku

 

 

 

Zámek v Červeném Poříčí

 

Červené Poříčí připojili k dalším statkům v Čechách až bavorští kurfiřti, po roce 1806 připadlo panství stejně jako ostatní majetky bavorského krále toskánským Habsburkům a od roku 1847 hlavní habsburské větvi, tedy císařově rodině. Po zestátnění po roce 1918 sídlila v zámku ve stylu saské renesance lesní správa. V současné době národní kulturní památku spravuje Národní památkový ústav a probíhá její postupná obnova. Pozoruhodný je údaj, že malíř působící v zámku Jan Smuth se měl podílet i na výzdobě zámků v Hostivici či v Buštěhradě – z hostivických pramenů je tento malíř zcela neznámý.

 

Odkaz: webové stránky správy zámku

 

 

 

Detail ze sklepa

 

Při obnově jsou postupně odstraňovány druhotné vestavby, např. příčky

 

 

 

Krov

 

Schodiště na půdě

 

Částečně odkrytá kresba zámku v Buštěhradě

 

 

Částečně odkrytá kresba zámku v Horní Polici

 

Zahrada již byla obnovena, nachází se v ní altánek, velmi podobný altánku v hájeckém klášteru

 

Pro srovnání: fara v Hostivici

 

 

Fara ve Svádově

 

 

 

 

 

 

Úvod -> Zámky a stavby na jiných panstvích