ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 19. března 1899

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru odbývané dne 19ho března 1899.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. A. Šimáček, p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. J. Vorlíček, p. p. A. Burgr, J. Stříbrný.

 

Předmět.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Bez námitek na vědomí vzato.

 

2. Usnesení, jakým způsobem opatřen má býti rozpočtený obnos na upravení silnice od stájí c. k. velkostatku k rampě, od rampy k zelenému kříži a od reservoaru zpět ku stájím, by s úpravou její co nejdříve započato býti mohlo a její přijmutí pod správu okresem se uskutečnilo.

Usneseno na úpravu zmíněné silnice vypůjčiti si na obec 2 000 zl. Pan Antonín Burgr jest ochoten výpůjčku tuto obci poskytnouti, z čehož obec jemu bude platiti 5% úrok a kapitál jemu během 1 ½ roku splatí. Usnesený úrok jest předem platiti. Při úpravě silnice má býti přejíždka ku dráze vyrovnána.

 

3. Podati vyjádření ve příčině úpravy školství zdejšího, ve smyslu přípisu slv. c. k. okres. hejtmanství ze dne 22.2.99 č. 497.

Obecní zastupitelstvo souhlasí s tím, co místní školní rada u věci té za dobré uzná.

 

4. Na vědomí vzetí, v jakém smyslu bylo žádosti obce o postavení kolny na stříkačku a dání stříkačky c. k. velkostatkem Tachlovice k volnému použití, vyhověno.

Bez námitek na vědomí vzato.

 

5. Schválení stavebního protokolu sepsaného s Janem Králem č. 6 ve Břvech.

Protokol bez námitek schválen.

 

6. Usnesení se, jakým způsobem postaráno býti má o příslušnice sestry Chalupové v Hostivici bydlící.

Usneseno poskytnouti jim mimo poskytovaných 12 zl. ještě 12 zl. ročně – doživotně.

 

7. Volné návrhy.

Pan starosta se táže, jak naložiti s přišlými syny Antonie Zelené.

Usneseno, by pan starosta hochy ty ponechal u sebe. Na mladšího z nich bude mu poskytovaná obcí podpora. Výše podpory té bude dle návrhu p. starosty v příští schůzi stanovená.

 

Pan Vorlíček navrhuje opravu mostku za statky ku Břvům.

Usneseno, by se ten samý zúžil, by mohl nahoru navezen býti šutr.

 

Tím  protokol uzavřen a podepsán

Frant. Linek, Josef Vorlíček, Jos. Horešovský, Ant. Burgr, Ant. Šimáček, Josef Stříbrný

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 19. března 1899