HOSTIVICKÝ ZPRAVODAJ

 

Úvod -> Hostivické obecní časopisy -> Hostivický zpravodaj

 

Ročník: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

 

 

 

Ročník 1: 1959

 

Číslo 1 – duben 1959

* 10 stran A4, 4 874 kB

Číslo 2 – květen(?) 1959

* 8 stran A4, 4 161 kB

Z obsahu:

Na uvítanou (Š. Arnold)

Jak to bude dál? (V. Slavíček)

Jak jsme začínali (o JZD; F. Novák)

Několik údajů o našem JZD

Hostivické školství (M. Šrámek)

Z tělovýchovy a sportu (V. Pšenička)

Z oddílu kopané (výbor oddílu kopané)

Sbor pro občanské záležitosti

Údržba a služby, svépomocný podnik MNV

Různá oznámení

Na podávky!

Kulturní hlídka

Z obsahu:

Zprávy Jednotného zemědělského družstva Hostivice

Zpráva TJ Sokol Hostivice

Deset let pionýrské organizace

Zamysleli jste se nad výchovou dětí (M. Nedvěd)

Pomocník v péči o zdraví našeho lidu – ČsČK (Q. Hartman)

Praha – Hostivice – K. Vary

Naši jubilanti, z našeho žalova

Víte, že…

Odjezdy vlaků z Hostivice

 

 

Číslo 3 – červen 1959

* 6 stran A4, 3 929 kB

Číslo 4 – září 1959

* 8 stran A4, 3 723 kB

Z obsahu:

Z našeho JZD

Zvelebování obce

Na naší škole svítí rudá hvězda

Platíte daně správně a včas?

Činnost Svazarmu

Bytová výstavba v naší obci

Z tělovýchovy

Co bude projednávat červnové zasedání MNV?

Z našeho žalova, naši jubilanti

Ze sportu

Pravěk naší obce

Z obsahu:

Historická data

Zprávy z Jednotného zemědělského družstva v Hostivici

Začal nový školní rok

Co víme o vzniku naší obce (M. Šrámek)

Stavba školičky

Dny spořivosti

Zpráva ze zasedání rady MNV – rozpočet na rok 1960

Zvelebování naší obce

Zprávy ze sportu

Zdravotní hlídka

Vítání novorozeňat

Naši jubilanti, z našeho žalova

 

 

Číslo 5 – listopad(?) 1959

* 2 strany A4 (neúplné), 1 118 kB

Číslo 6 – prosinec 1959

* 4 strany A4, 3 818 kB

Z obsahu:

Nejstarší historická památka u nás (Miloš Šrámek)

Zprávy Sboru pro občanské záležitosti

Z obsahu:

Skončil měsíc přátelství

Z naší školy

Jak pokračuje stavba školičky

O naší mládeži

Připravujeme osvětovou konferenci

Koncert kladenských zpěváků

Hostivice před válkami husitskými (M. Šrámek)

Z tělovýchovy a sportu

Naši jubilanti, z našeho žalova

Důležitost kurzů první pomoci

Družstevní bytová výstavba

 

 

Zvláštní číslo k 1. máji 1959

* 4 strany A4, 2 009 kB

 

Z obsahu:

Historie 1. máje

Hovoříme s nejstaršími pamětníky oslav 1. máje v Hostivici

Program májových oslav

 

 

 

 

Ročník: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

 

Úvod -> Hostivické obecní časopisy -> Hostivický zpravodaj