FOTO MĚSÍCE

 

Úvod -> Foto měsíce -> 2008

 

 

Prosinec 2008

 

Dům čp. 144 na rohu Žižkovy a Havlíčkovy ulice asi ve 30. letech 20. století

Fotografii poskytl Jiří Pergl

 

Listopad 2008

 

Výstavba sídliště Na Pískách v letech 1969 až 1977

Fotografie z fotokroniky města Hostivice

 

Říjen 2008

 

Hráz Litovického rybníka někdy koncem 30. let minulého století

Fotografie z fotokroniky města Hostivice

 

Září 2008

 

Havlíčkova ulice u nádraží byla upravena v roce 1958, před 50 lety

Fotografie z fotokroniky města Hostivice

 

Srpen 2008

 

Takzvaná „brabčárna“ s litovickým číslem popisným 51 stávala u křižovatky silnic ze Břvů do Hájku a od litovického nádraží do Chýně. Vpravo vzadu je trochu vidět strážní domek Pražsko-Duchcovské dráhy, který dosud stojí. Dřívější litovický kronikář Ludvík Pergl označoval tento dům za starou mýtnici, připomínanou poprvé v roce 1703. To není možné, dům byl podle katastrálních map postaven až někdy krátce po roce 1900. Nějaké mýto se zde však vybírat mohlo. Každopádně v době druhé světové války už „brabčárna“ sloužila jako ubytovna zemědělských dělníků a po roce 1945 byla zbořena

Fotografie z fotokroniky města Hostivice

 

Červenec 2008

 

Fotografie zachycuje slavnostní shromáždění členů Čtenářsko-podporujícího spolku Hostivít před hostincem U českého lva, který stával na místě nynějšího obchodního střediska F+F. Snímek pořídil pravděpodobně Jaroslav Svoboda z Prahy VII. při oslavách 25-letého trvání spolku 7. června 1914. V té době Hostivíta vedli předseda Tomáš Hájek, místopředseda Vojtěch Lundák, jednatel Pavel Arnold a pokladník Karel Soukup a spolek měl sídlo v hostinci pana Řípy K Nádraží čp. 115

Fotografii zapůjčil Antonín Sláma

 

Červen 2008

 

Pohlednice vydaná v roce 1927 ukazuje východní stranu Husova náměstí od vjezdu do statku Chlupatých (Burgrových). Dům čp. 6 (druhý zprava) má ještě doškovou střechu a dům čp. 117 (zcela vpravo) je dosud přízemní. Snímek dále ukazuje řadu zaniklých bran u jednotlivých domků

Pohlednici poskytl pan Hynek Eiselt

 

Květen 2008

 

Obytné stavení statku čp. 100 v Jiráskově ulici v roce 1933, vlevo stojí rodina nájemců statku Polaneckých, vpravo Kandlerovi, na voze sedí pan Vlček ze sousedního čp. 90. Areál dnes využívají Technické služby Hostivice a původní obytné stavení dostalo nové čp. 170

Dosud nikde nezveřejněnou fotografii zapůjčila paní Burgrová z Jenče

 

Duben 2008

 

Pohled na Hostivici z věže bývalého mlýna někdy kolem roku 1950

 

Březen 2008

 

Domek v ulici U Sádek čp. 653 na snímku asi z roku 1931

 

 

Úvod -> Foto měsíce -> 2008