Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

FOTO MĚSÍCE

 

Úvod -> Foto měsíce

 

Starší foto měsíce: rok 2016rok 2015rok 2014rok 2013rok 2012rok 2011rok 2010rok 2009rok 2008

 

 

Duben 2017

 

K zajímavým budovám v Jenečku patřila tzv. Kolonka v Novotného ulici, zbořená v roce 2001. Z původního panského domku, v němž bydlel v letech 1780 až 1782 chirurg tachlovického panství Jan Petr Herzog a v letech 1804 až 1807 rovněž panský chirurg Heřman Herzog, se v polovině 19. století stala ubytovna pro zaměstnance hostivického dvora císařského velkostatku

Foto Jiří Kučera 14. června 1998

 

Březen 2017

 

Tablo zakládajících členů a pracovníků československé církve z roku 1934

Snímek poskytla Ladislava Vetrová

 

Únor 2017

 

Kulturní středisko uspořádalo ve spolupráci se závodním klubem Praga v kulturním domě Praga 3. února 1978 setkání brigád socialistické práce z STS, Pragovky a plachtárny, na němž vystoupila kapela Jiřího Traxlera

Snímek z fotokroniky města Hostivice

 

Leden 2017

 

Jedno z aut hostivické mlékárny na mlékárenském dvoře v době druhé světové války, jak dokládá protektorátní nápis na dveřích. Vpravo vzadu je vidět špýchar čp. 14, před ním mlékařské kůlny, na něž vpravo mimo snímek navazovaly garáže. Vlevo za autem je vidět stojan čerpací stanice a pozadí vlevo tvoří bývalý hostinec U Českého lva čp. 17

Zapůjčení snímku od paní Staňkové zprostředkoval Josef Kuthan

 

 

Starší foto měsíce

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

 

 

Starší foto měsíce: rok 2016rok 2015rok 2014rok 2013rok 2012rok 2011rok 2010rok 2009rok 2008

 

Úvod -> Foto měsíce

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003