Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HISTORICKÉ VYCHÁZKY

 

Úvod -> Historické vycházky -> 2010

 

 

Podzimní historické vycházky 2010

 

Sobota 6. listopadu – vycházka do zaniklé vsi Hradiště

Vycházka nás zavedla do středověké vsi Hradiště, která se nacházela poblíž Hostivice a zanikla před rokem 1560. Přes větrné počasí se zúčastnilo více než 20 zájemců o historii, včetně řady dětí z Kajek

Popis: Popis: Popis: Popis: image003 Popis: Popis: Popis: Popis: image005

Foto: Alena Kučerová

 

Neděle 17. října – vycházka Potoční a Vinohradskou ulicí

Na vycházce poprvé zazněly údaje o nejstarší historii blízkých statků nalezené v purkrechtu z roku 1610 a navazujících pozemkových knihách. V roce 1610 býval dům s pozdějším čp. 24 Smolíkovský grunt, čp. 25 Bašovský grunt a Lukšovská chalupa a čp. 28 chalupa kovárna. Ještě více údajů ale slyšeli účastníci o nejstarší historii jednotlivých drobných domků, kde jsem poprvé čerpal z nejstarší domkářské knihy z roku 1748. Počet posluchačů kolísal, vrcholu 25 kousků bez dětí v kočárcích a psů dosáhl na schodech v uličce K Nádraží. Velmi mě těší nebývalý zájem majitelů domů v trase vycházky, někteří s námi šli celou cestu, jiní jen kousek. Všechny údaje se časem objeví v aktualizovaných verzích Hostivického uličníku

Popis: Popis: Popis: Popis: image003 Popis: Popis: Popis: Popis: image005

Foto: Josef Kučera

 

Neděle 3. října – vycházka starým Jenečkem

Historii malojenečských statků a hlavně domků si přišlo poslechnout 12 zájemců. Po historickém jádru Jenečka v Družstevní ulici jsme prošli i domkářskou zástavbu v Novotného ulici, kde jsme se věnovali hlavně domkům čp. 171 až 180 postaveným roku 1818, jejichž majitelé měli mimořádně velké povinnosti vůči vrchnosti

Popis: Popis: Popis: Popis: image003 Popis: Popis: Popis: Popis: image005

Foto: Josef Kučera

 

Neděle 12. září – vycházka kolem nádraží

Oblast u nádraží, Na Vršku a Palackého ulice přilákala jen 6 posluchačů, kteří se ale dozvěděli dříve vyprávěné údaje a především nové poznatky z nejstarší historie domů v ulicích Na Vršku a Palackého

Popis: Popis: Popis: Popis: image003 Popis: Popis: Popis: Popis: image005

Foto: Josef Kučera

 

Jarní historické vycházky 2010

 

Neděle 27. června – kolem Husova náměstí

Poslední jarní vycházka byla už vlastně letní, ve velmi teplém počasí. Všech 15 účastníků tedy kličkovalo od stínu ke stínu a přitom poslouchalo historii vsi Hostivice, zámku a jednotlivých statků i drobných domků v ulici V Koutě. Některé účastníky, včetně místních rodáků a pamětníků překvapil průchod za obchodním domem F+F do ulice V Koutě

Popis: Popis: Popis: Popis: image003 Popis: Popis: Popis: Popis: image005

Foto: Josef Kučera

 

Neděle 23. května – kolem staré školy

Zcela nová trasa prvorepublikovou zástavbou „za školou“ připomněla historii školy, bytových domů ve Školské ulici, zástavby rodinných domů na bývalém poli rolníka Tůmy i stavby sídliště Na Pískách. Zúčastnilo se asi 20 posluchačů, přestože jsem tentokrát nestihl rozvěsit plakáty a akce byla uvedena jen v Hostivickém měsíčníku a Našem regionu. Mraky se při vycházce rozpustily a naopak jsem musel dávat pozor na odlesky z ukazovaných alb

Popis: Popis: Popis: Popis: image003 Popis: Popis: Popis: Popis: image005

Foto: Josef Kučera

 

Neděle 25. dubna – ulicí U Obory

Na vycházku zaměřenou na břevskou domkářskou zástavbu se nechali nalákat nejen pravidelní účastníci těchto akcí, ale i někteří majitelé domů v této ulici. Poprvé nám letos přálo počasí, slunce na jasné obloze příjemně hřálo. Připomněli jsme stručným průřezem historii vsi Břve, břevské koupaliště, vznik sportovního areálu i postupné rozrůstání zástavby. V trase jsme měli bývalý Nyklesův hostinec a z Břevské ulice jsme nahlédli do bývalého statku čp. 9, jinak jsme se věnovali hlavně tomu, jak se mnohé už původně malé usedlosti postupně dělily na více čísel popisných

Popis: Popis: Popis: Popis: image003 Popis: Popis: Popis: Popis: image005

Foto: Josef Kučera

 

Neděle 11. dubna – starými Litovicemi

Pozvánka slibovala, že projdeme Litovicemi tak, jak je viděl v roce 1770 císařský voják zavádějící čísla popisná. Nevím, jestli by císařský voják pracoval za takového počasí, jaké jsme zažili při vycházce... Přiznávám, občas jsme zahlédli i kus sluníčka, ale mnohem víc jsme užili deště. Přesto přišlo na vycházku asi 15 posluchačů, dva dokonce až z Černého Vola – to je výsledek otištění pozvánky v Našem regionu. Oproti předchozí vycházce jsem navíc ukázal fotky Burgrova statku (litovické čp. 15) a záznamy o jednotlivých statcích v urbáři panství kladenského a červenoújezdského z roku 1662

Popis: Popis: Popis: Popis: image003 Popis: Popis: Popis: Popis: image005

Foto: Josef Kučera

 

Neděle 28. března – od mlýna do Skály

Vycházku provázelo stejné počasí jako při prvním pokusu: před akcí déšť, pak se rozjasnilo a znovu jsme zmokli někde kolem Skály. Na sraz se dostavilo 17 posluchačů, někteří „odpadli“ cestou, ale jiní se přidávali později. Poprvé zazněly pozoruhodné informace o stavbě špýcharu (nynějšího mlýna) v letech 1819 až 1822 vyčtené z knihy hostivických obecních účtů, poprvé jsme ukázali plán výstavby domu čp. 73 z roku 1872 a poprvé jsme si přečetli licitační protokol, na základě kterého koupil Franc Konopa 14. září 1838 od obce pozemek na výstavbu domu čp. 78

Popis: Popis: Popis: Popis: image003 Popis: Popis: Popis: Popis: image005

Foto: Josef Kučera

 

Starší historické vycházky

 

2009

 

2007 a 2008

 

 

Úvod -> Historické vycházky -> 2010

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003