Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> Do roku 1918 -> 1894: Modlitba na hřbitově

 

 

Modlitba na hřbitově

 

Základní údaje

 

Hostivice

7. října 1894

Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí

 

Další údaje

 

Z pamětní knihy Hostivíta (bez jazykové úpravy):

Dne 7. řína pořádala táž ochota divad. předs. Modlidba na hřbytově, kteráž vynesla 14 zl. 7 kr.

 

Prameny

Pamětní kniha spolku Hostivít

 

 

Úvod -> Divadlo -> Do roku 1918 -> 1894: Modlitba na hřbitově

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003