Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> Do roku 1918 -> 1918: Mezi umělci

 

 

Mezi umělci

Žert o jednom jednání

Josef Štolba

 

Starší závazky

Hra o jednom jednání

 

Blázinec v prvním poschodí

Veselohra o jednom jednání

František Ferdinand Šamberk

 

Základní údaje

 

Hostivice, hostinec u Neradů

30. června 1918 (původně plánováno na 16. května 1918)

 

Jeneč

7. července 1918

 

Pořadatel

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

 

Režie Jaroslav Kubišta

 

Další údaje

 

Ze sokolské kroniky

Slavnost 50ti letého jubilea položení základního kamene ku Národnímu divadlu v Praze v obci naší.

Po příkladu král. Prahy konala se slavnost jubilejní v celých Čechách. Tak i vzdělávací odbor jednoty naší ve své schůzi usnesl se slavnost konati a svolal zástupce spolků národních v Hostivici ku společné schůzi. Na této ustanoven slavnostní výbor. Tento sestával ze zástupců spolků Sokola, Odboru Nár. Jed. Severočeské, Hostivíta, sboru dobrovolných hasičů a spol. křesť. sociálních. Vůdcem celého sdružení byl náš odbor vzdělávací, předsedou br. Al. Saifrtem, učitelem.

Slavnost stanovena na dni 12., 15., 16., 19., 20. května s tímto pořadem:

V hostinci p. Šroubka dne 12. května ve 2 hod. odpoledne loutkové představení „Kašpárek ze Šprýmova“. Večer o 7 hod. divadelní představení „Prababiččin kalendář“. Pořádáno spolky Hostivít a křest. sociální. Loutkové divadlo pro dítky pořádal sbor učitelský obecné školy.

Ve středu dne 15. května v tělocvičně br. Karla Nerada o 8. hod. večer Umělecko-hudební večer, k němu složil proslov Národ Sobě bratr učitel Frant. Pechlát. Přednesla sestra Helena Tittelbachová. Živý obraz uspořádaný byl bratrem Františkem Pechlátem. Zpěvy obstaral pěvecký kroužek Sokola. Hudební část hudební kroužek řízením pana Borka.

Ve čtvrtek dne 16. května odpoledne ve 2. hod. divadlo pro dítky u Neradů – Žádost kmotra Jedličky. Večer o 7. hodině divadelní představení. Hrálo se řízením bratra Jar. Kubišty. Tři jednoaktovky, a sice: I. Mezi umělci, II. Starší závazky, III. Blázinec v prvním poschodí.

Dne 19. května v neděli ve 3 hodiny u Šroubků na zakončení slavnosti veřejná přednáška sestry Mil. Kramlové Dějiny českého divadla. Tím slavnost skončena.

Pořad slavnosti stanoven a nežli došlo ku jeho provádění, vyhlášeno následkem nepokojů, jež povstaly v okolí Kladna, stanné právo a celá slavnost úplně zničena.

Posléze, když pokojnější čas nastal, konala se slavnost se změněným pořadem ve dnech následujících. Dne 16. června v hostinci u Šroubků. Dne 28. června umělecký večer u Neradů. Dne 29. června přednáška u Šroubků. Dne 30. června divadlo u Neradů.

Všecky oddíly slavnosti byly hojně navštíveny a obecenstvo bralo na nich hojně zábavy a poučení.

Při závěrečné schůzi slavnosti usneseno, by divadelní představení, jež byla přes veškeré obtíže sehrána, ještě provedena byla v místnostech Sokola ve Velké Jenči dne 7. července. Návrh tento došel uskutečnění a obě představení sehrána se vzácnou ochotou všech účinkujících v Jenči.

Tím rozmnožen příjem a po odečtení všech vydání odvedeno úhrnem 1200 Korun Českému Srdci. Tak přes všechny nesnáze a překážky slavnost tato s dobrým úspěchem ukončena.

 

Prameny

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1912–1928

 

 

Úvod -> Divadlo -> Do roku 1918 -> 1918: Mezi umělci

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003