Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1919 až 1928 -> 1922: Lucerna

 

 

Lucerna

Hra o čtyřech jednáních

Alois Jirásek

 

Základní údaje

 

Hostivice, sokolovna

17. června 1922 a 24. června 1922

 

Pořadatel

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

 

Režie Josef Benda

 

Další údaje

 

Ze sokolské kroniky

Slavnostní otevření nové tělocvičny dne 17. a 18. června 1922.

Stavba tělocvičny pokročila v měsíci červnu již tak daleko, že mohlo se počítati se slavností otevření. Ve schůzi stavebního sboru stanoven k tomu den 18. června. Konány ve směru tom přípravy a stanoven pak určitý pořad slavnosti. Vyjednáno přičiněním bratra Bohumila Nerada, že laskavě účinkovali sbory zpěváckých spolků „Václav“ v Budči a „Lumír“ Praha III., členové Pěvecké župy Podbělohorské Drahorádovy.

Pořad slavnosti:

V sobotu dne 17. června v 8 hodin večer v nové tělocvičně za režie bratra Josefa Bendy provedeno vzorně divadelní představení slavnostní Al. Jiráska „Lucerna“ se svolením spol. čes. spis. Máj. Představení toto mělo veliký úspěch a ku žádosti obecenstva bylo ještě jednou opakováno v sobotu dne 24. června při hojné návštěvě.

Slavnostní neděli dne 18. června bylo počasí deštivé a neslibovalo valného úspěchu našemu podniku, který tento den počal o 10. hod. dopoledne slavnostní valnou hromadou, ku které přišli k nám zástupci naší sokolské župy Podbělohorské, zástupci okolních jednot, místních přátelských spolků, členstvo jednoty a hojně obecenstva. Slavnostní valné hromadě, která konala se v neděli v 10 hodin dopoledne, přítomni byli: […]

 

Prameny

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1912–1928

Rejstřík divadel

 

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1919 až 1928 -> 1922: Lucerna

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003