Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1919 až 1928 -> 1927: Svět ve filmu

 

 

Svět ve filmu

Sokolské šibřinky

 

Základní údaje

 

Hostivice, sokolovna

8. ledna 1927

 

Pořadatel

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

 

Režie Antonín Ort z Jenče

 

Další údaje

 

Ze sokolské kroniky

Nový rok práce sokolské zahájen byl v jednotě naší uspořádáním šibřinek v sobotu dne 8. ledna 1927 o osmé hodině večer v sokolovně. Vzdělávací sbor, jež provedení této u nás oblíbené zábavy měl na starosti, zvolil povšechní ráz: Svět ve filmu. Tím byla dána možnost našim návštěvníkům ku volbě rozmanitých masek. Ozdobu a úpravu sálu provedli bratři a sestry sami a použili k tomu všech možných plakátů filmu odehraných v našem sokolském biografu a ozdoby z chvoje a umístěním vhodných světel. Tento večer proměněn byl náš tělocvičný sál opravdu ve filmový rej masek. Některé vhodné masky docela pěkně vystihly ráz šibřinek. Z těchto vzpomenouti sluší masky: Fantom z opery, Zvoník u Matky Boží, Pat a Patachon a jiných více. Účast obecenstva byla uspokojivá a slušná zábava rozproudila se až do ranních hodin při veselé hudbě br. Rybáře z Dušník. Vkusné pozvánky ku šibřinkám zhotovila knihtiskárna Rudolf Junek Hořelice. Půlnoční scénu sestávající z uměleckých tanců uspořádal br. Ant. Ort z Jenče za účasti některých žen a dorostenek naší jednoty. Na zdar!

 

Prameny

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1912–1928

 

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1919 až 1928 -> 1927: Svět ve filmu

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003