Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1929 až 1938 -> 1937: Ztracená varta

 

 

Ztracená varta

Tobias, Špilar a Rohan

 

Základní údaje

 

Litovice, Dělnický dům

27. února 1937 a 28. února 1937

 

Pořadatel

Dramatická jednota J. K. Tyl v Hostivici

 

Režie Václav Horešovský

Scéna Příhoda, Jan Šustr a Ondřej Sereda, spolupráce František Čížek a Placek

Nácvik zpěvů Valenta

 

Herci

Jindřich Vávra

Kopta

František Kliment

Nováčková

Vávrová

Benešová

 

Další údaje

 

Zpráva režiséra

Zpráva režiséra ku dni 4. března 1937.

Dne 27. – 28. února 1937 pořádal J. K. Tyl v Hostivici, v Dělnickém domě 2 divad. představení Ztracené varty s úspěchem as 50 %.

Možná, že se to někomu nebude zdáti pravdou, ale já jsem přesvědčen, že při trošce nadšení a ukáznění při zkouškách mohla varta dopadnouti mnohem lépe. Počítal jsem, že jen při Kukačce byl onen nezájem, který při druhém cvičení se nebude opakovati, avšak jsem se sklamal. Zkoušky na Kukačku byly rozhodně svědomitěji prováděny se strany účinkujících, nežli na vartu.

Zkoušek bylo: prósy 11, zpěvy 9, balet 8, úplných zkoušek 5. Celkově bylo zkoušek 33.

Cvičení varty počalo dne 14. ledna 1937 do 27. února 37, t. j. 6 neděl.

Nejvíce navštívili zkoušky: Horešovský, Vávra, Kopta, Kliment, Nováčková, Vávrová.

Všeobecně však jest povinností výboru dramatické jedn. J. K. Tyl, by všem účinkujícím bylo vysloveno pochvalné uznání za snahu, včetně nápovědy a asistence za kulisami.

Finanční úspěch byl dobrý, avšak skromný. Jsme však dramatický kroužek, kterému hlavně záleží, by neprodělal, a to hlavní, by mohl konkurovat s ostatními, což doufám se povedlo a povede i nadále. Jediná stránka chmurná, kterou nemohu přejíti bez podotknutí, jest asistence při divadle (to je suflování a inspicienti). Během hry Kukačka jsem se doslechl již tuto nepřístojnost, až teprve při vartě jsem vše poznal sám na vlastní kůži. Tyto funkce jsou velice odpovědné a ti členové, kteří jsou pověřeni tímto, si musí uvědomiti, že musí se do této vžít a ne tam být pro vyplnění místa.

Největší pozornosti a oblibě se těšila sl. Benešová, jež prováděla svá čísla s graciosní přesností, a přál bych si, kdyby naše děvčata okoukala si onen příjemný vzhled a úsměv na jevišti.

Dekorace a scény lahodily s dějem, na čemž mají podíl: Příhoda, Šustr a Sereda. Nápomocni v tom byli: Čížek a Placek.

Ku konci referátu jest mojí povinností se zmíniti o nacvičení zpěvů, které s nevšední ochotou, vytrvalostí a pílí nacvičil náš milý pan Valenta. Tomu patří zvláštní dík za jeho nezištnou práci, za kterou mu děkuji i já v prvé řadě, pro ulehčení mojí práce.

Nemile se mě dotklo též zvýšení poplatku ze sálu, vysvětluji si věc však eksistenčně.

A nyní ku konci všem i sebe v to počítaje, na vědomí: Hlavy dohromady, a nedodržel-li některý své povinnosti, nechť si dneska řekne každý, kdo jest a chce býti činným, hledět vše napravit a všech nedostatků a poklesků se příště vystříhat, neboť to vše neděláme pro sebe, ale pro veřejnou reklamu spolku, kterému přeji i do budoucna mnoho zdaru.

Václav Horešovský, režisér.

 

Prameny

Sbírka autora

Rejstřík divadel

 

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1929 až 1938 -> 1937: Ztracená varta

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003