Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> J. K. Tyl Hostivice

 

 

Dramatická jednota J. K. Tyl v Hostivici

 

Dramatická jednota J. K. Tyl Hostivice-Litovice

 

Založena 6. dubna 1930 (?)

Stanovy úředně schváleny 25. března 1933

Zanikla v roce 1951 sloučením (přeměnou na Osvětovou besedu)

 

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Fotografie členů J. K. Tyla z pamětní knihy, kam byly vystříhány z tabla ze 7. května 1934

 

Dokumenty

 

Obal a titulní strana prázdné pamětní knihy J. K. Tyla

V pamětní knize jsou jen nalepeny fotografie členů bez popisu

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

 

 

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> J. K. Tyl Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003