Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> J. K. Tyl Hostivice -> 1946: zpráva režiséra

 

 

                    

 

Dramatická jednota J. K. Tyl v Hostivici

 

Dramatická jednota J. K. Tyl Hostivice-Litovice

 

Dokument

 

Zpráva režiséra

pro valnou hromadu „J. K. Tyla“, pořádanou 10. března 1946 v Hostivici.

 

Sestry a bratři,

v září minulého roku uskutečnil se starý sen všech, kdož to s lidovým divadelnictvím v Hostivici a Litovicích mysleli dobře. Došlo ke sloučení všech ochotníků z obou obcí v jednom spolku. Nikdo nepochyboval, že to bude zdejšímu divadelnímu podnikání jen ku prospěchu. Věřili jsme, že spojenými silami vytvoříme z dramatické jednoty „J. K. Tyl“ jeden z nejlepších ochotnických spolků na okrese. Nedávno skončené první kolo celostátní soutěže ÚMDOČ nám dalo plně za pravdu. První místo, které jsme v této soutěži získali, naplnilo nás uspokojením a radostí z dobře vykonané práce. Jsme si ale vědomi závazku, který nám toto čestné umístění ukládá. Na nejlepší je bráno nejpřísnější měřítko. Pro příště bude naše činnost veřejností velmi pozorně sledována a každá nedomyšlenost ve výběru hry či nehotovost v provedení by se nám zle vymstila.

Od revoluce bylo zde nastudováno a sehráno celkem pět divadelních her, a to dvě před sloučením (Gogolova „Ženitba“, hraná 5. srpna 1945 dramatickým odborem NTV režii a „Písně dcery ducha mého“ hrané „J. K. Tylem“ v režii br. Vávry). Po sloučení byl hrán 30. září 1945 Šimáčkův „Jiný vzduch“ v režii br. Šimůnka, 14. října ŠamberkovoJedenácté přikázání“ v režii br. Pšeničky. Dlouhá přestávka, která po tomto představení následovala, byla zaviněna řadou příčin, o kterých bylo již debatováno na členských schůzích. Další představení bylo sehráno až 27. ledna 1946. Byla to Čapkova „Matka“ v režii br. Horešovského. Toto představení bylo hráno v rámci prvního kola soutěže ÚMDOČ a dobyli jsme jím, jak již řečeno, prvního místa mezi sedmi spolky celkovým počtem 84,05 bodů. Ve zmíněných třech představeních hrálo celkem 18 bratrů a 10 sester. Další připravovaná hra, Borova „Zuzana Vojířová“, kterou měl režírovat br. Tupý, byla vzata s programu a nahrazena hrou „Půlnoční vlak“ v režii br. Vávry. Úmrtím v rodině jmenovaného bratra sešlo ale zatím i z této hry. Ke každému představení jsem napsal program, který považuji nejen za dobrý prostředek propagační, ale i za výborný prostředek vychovávací. Snad nebudu podezříván z ješitnosti, konstatuji-li, že je svého druhu jedinečností v ochotnickém divadelnictví.

Režisérská rada konala celkem šest schůzí, na kterých bylo v bratrském duchu a bez třenic jednáno o připravovaném programu. Co se tohoto týče, nedařilo se nám vše tak, jak jsme si přáli. Nedostatek zkušebních místností, zima a přípravy na soutěž byly příčiny, které nás zdržovaly při provádění našeho programu. Režisérská rada připravila v hrubých rysech i program pro celý tento rok. Jde v podstatě o tyto hry: K. SimonovRuští lidé“ (k 5. květnu), B. Nušič „Za peníze všechno“, J. K. Tyl „Fidlovačka“ (k 28. říjnu), BrandtonCharleyova teta“, M. Tinger „Šťastná žena“ (k 7. listopadu). Devadesátého výročí Tylovy smrti, které připadá na 11. července, bude možno vzpomenouti buď Tylovým „J. Husem“, nebo Šamberkovou hrou "J. K. Tyl“. Tento program není ovšem pro novou režisérskou radu závazný, přesto doufám, že proti němu nebude velkých námitek.

V závěru dovolte, abych se ještě jednou vrátil k zmíněné již soutěži. Podle původních proposic měli jsme spolu s Rozdělovem, který byl druhým, postoupiti do druhého kola, soutěže krajové, kde měly hráti vždy dva nejlepší soubory z okresu kladenského, slánského, novostrašeckého a rakovnického. Poněvadž ale shodou okolností v žádném z jmenovaných okresů mimo náš se první kolo soutěže nehrálo, postupovali jsme s Rozdělovem podle soutěžních pravidel bez boje do třetího kola. ÚMDOČ ale učinila v této věci změnu v tom smyslu, že kladenský okrsek připojila k pražskému kraji a do druhého kola nechala postoupiti místo původních dvou spolků čtyři, t. j. nás, Rozdělov, Kročehlavy a Dubí. Jak dodatečně vyšlo najevo, přiměl ÚMDOČ k této změně pravděpodobně písemný protest dubské „Ozvěny“. V tomto protestu dotkl se jmenovaný spolek nešetrně cti našeho spolku, očerniv ho u ÚMDOČ nespornými nepravdami. Na základě toho rozhodla režisérská rada, která věc projednávala ve své schůzi, požádati valnou hromadu, aby schválila její rozhodnutí nezúčastniti se druhého kola, dokud nebude ÚMDOČ případ protestu „Ozvěny“ vyšetřen a dokud se našemu spolku nedostane náležité satisfakce.

[Předložil Miloš Šrámek.]

 

Prameny

Sbírka autora

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> J. K. Tyl Hostivice -> 1946: zpráva režiséra

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003